Erasmus+ Öğretmen Akademileri Bilgilendirme Toplantısı

2021-2027 Erasmus+ döneminde yeni bir faaliyet olarak başlayan "Öğretmen Akademileri" için 12 Temmuz 2021 tarihinde geniş katılımlı online toplantı düzenlendi.

 

Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı işbirliğiyle düzenlenen Erasmus+ Öğretmen Akademileri Bilgilendirme Toplantısına 165 öğretmenimiz katıldı.

 

Başvuruları Avrupa Komisyonuna yapılan "merkezi" türdeki bir Erasmus+ faaliyeti olan Öğretmen Akademileri; öğretmen eğitimi alanında Avrupa Birliği'nin eğitim ve öğretim öncelikleri ile uyumlu, uluslararası bir anlayış geliştirmeyi amaçlıyor.

 

Hedefler:

  • Temel öğretmen eğitimi, sürekli mesleki eğitim hizmeti sağlayıcıları ve diğer ilgili paydaşlar arasında işbirliği
  • Dijital öğrenme, sürdürülebilirlik, eşitlik ve içerme, cinsiyet eşitliği gibi temel öncelikler konusunda işbirliği
  • Güçlü Avrupa boyutuna sahip, yenilikçi ve uygulamaya yönelik işbirliği yoluyla öğrenci ve öğretmenler için müşterek öğrenme olanağı
  • Öğretmenler için öğrenme hareketliliği (sanal, fiziksel ve karma)
  • Politika geliştirmeye yönelik fikir ve girdilerin sunulması, sürdürülebilir işbirlikçi ağların gelişimini teşvik etme

 

Faaliyet; dayanıklı ve ileriye dönük bir eğitim ve öğretim sistemi geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Eğitim Alanı strateji belgesinin amaçlarına uygun olarak tasarlandı. "Öğretmen Akademileri"ne öğretmen eğitimi enstitüleri, okul eğitimi ile ilgili bakanlıklar ve diğer kuruluşlar, öğretmen eğitimi alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kurum ve kuruluşları, öğretmen birlikleri, öğretmen eğitimi alanındaki okullar, proje konusuyla ilgili diğer STK ve okullar başvuruda bulunabilmektedir.

 

2021 yılı için tüm Avrupa'daki bütçesi 15 Milyon Avro'dur.

Öğretmen Akademileri için son başvuru tarihi: 07 Eylül 2021 tarihidir.

 

Detaylı bilgiler:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

2021 Erasmus+ Program Rehberi