Erasmus Impact Study çalışması

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve orjinali 2014 yılında yayınlanan Erasmus Etki Çalışması, Erasmus öğrenci hareketliliğinin Avrupa düzeyinde istihdam edilebilirlik, beceri ve kariyer üzerindeki etkisini araştırmıştır. Beş çevrimiçi ankete 71.368 katılımcının yanıtlarından oluşan veri seti ile aynı zamanda bölgesel odaklı olarak bir değerlendirme yapılmıştır. Bölgesel odaklı çalışmaya ilişkin özet bulguların Türkçe ve İngilizce versiyonlarına buradan ulaşabilirsiniz.