Duyuru Metni

Değerlendirme ve etki analizi çalışmaları, Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen birçok toplantı, çalıştay veya konferanstaki ana konulardan biridir ve Ulusal Ajansları bu çalışmaları yürütmek için benzer bir yaklaşım paylaşmaya teşvik etmektedir.

 

Bu bağlamda, her yıl Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen “Kanıta Dayalı Analiz Araştırmaları” toplantısında ulusal ajansların yürütmüş oldukları kanıta dayalı analizler, etki değerlendirme çalışmaları, araştırma çalışmaları paylaşılmakta ve örnek çalışmalar sunulmaktadır. Türkiye Ulusal Ajans’ı tarafından 2015 Teklif Çağrısı dönemi Erasmus + KA1 Okul Eğitim Personeli Hareketliliği ve Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışma, 2018 yılında Varşova şehrinde düzenlenen toplantıda sunulan başarılı çalışmalar arasında yer almıştır.

 

Sözkonusu çalışma, 2015 Teklif Çağrısı dönemi Erasmus + KA1 Okul Eğitim Personeli Hareketliliği ve Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinin karşılaştırılarak değerlendirilmesi sonuçlarını içeren bir araştırma olup; hareketlilik projelerine katılımın kişisel gelişim, mesleki gelişim ve katılımcı kurum veya kuruluşlar üzerinde kapasite geliştirme açısından personel üzerinde herhangi bir değişikliğe veya etkiye yol açıp açmadığını ortaya koymak hedeflenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak hareketliliğe katılan kişilerin doldurduğu Katılımcı Raporları, yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler, yarı yapılandırılmış odak grup toplantıları ve kurumsal kapasite geliştirme anketleri kullanılmıştır.

 

2018 yılında Varşova’da yapılan toplantıda sunulan bu çalışmaya, Polonya Ulusal Ajans’ı tarafından derlenip basımı yapılan kitapçıkta da yer verilmiştir. Çalışmaya ilişkin hazırlanan makaleye web sayfamızın yayınlar bölümünden veya http://ua.gov.tr/docs/default-source/Bro%C5%9F%C3%BCr/ray-cap-sonu%C3%A7-raporu.pdf?sfvrsn=0 link adresinde yer alan kitapçığın 126-133. sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 

Çalışmaya ilişkin hazırlanan raporun İngilizce ve Türkçe özet raporu ile Türkçe detaylı analiz raporuna http://ua.gov.tr/docs/default-source/default-document-library/de%C4%9Ferlendirme-raporu.pdf?sfvrsn=0  adresinden ulaşabilirsiniz.