2020 Danışma Kurulu Toplantısı 21 Aralık 2020 Tarihinde Gerçekleştirildi

Erasmus+ ve ESC Programlarından azami seviyede istifade etmesini sağlamanın yollarını aramak üzere kurulan Danışma Kurulu toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker ASTARCI ve Danışma Kurulunda yer alan 100'e yakın temsilcinin katılımıyla 21 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya, kamu kurumlarından yükseköğretim kurumlarına, spor federasyonlarından sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Kurum ve kuruluştan temsilciler katıldı. Erasmus+ ve ESC Programlarının yürütülmesine ilişkin önerilerde bulundu.