Avrupa Dayanışma Programı 2021 Yılı Gençlik Programı Gönüllülük Faaliyeti Alanında Kalite Sertifikası (ESC50) ve 2021/R1 Dayanışma Projeleri (ESC30) Başvuru Sonuçları

Avrupa Dayanışma Programı 2021 Yılı Gençlik Programı Gönüllülük Faaliyeti Alanında Kalite Sertifikası (ESC50) ve 2021/R1 Dayanışma Projeleri (ESC30) Başvuru Sonuçları

 

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

2021 yılı Avrupa Dayanışma Programı kapsamında sunulan Kalite Sertifikası ve Dayanışma projeleri başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

 

Avrupa Dayanışma Programı Gençlik Programı Gönüllülük Faaliyeti Kalite Sertifikası (ESC50) kapsamında sunulan 169 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda 80 kurum Kalite Sertifikası Lider rolü (Ek-1), 63 kurum Kalite Sertifikası Destekleyen rolü (Ek-2), 53 kurum Kalite Sertifikası Ev sahibi rolü (Ek-3) almaya hak kazanmıştır

 

Başvuru sonuçları, başvuru formunda belirtilmiş olan adreslere e-posta yoluyla gönderilecektir.

 

Kalite Sertifikasının Lider rolü ile geçerli olabilmesi için Ek-1 kabul listesinde yer alan başvuru sahiplerine daha sonra gönderilecek olan Kalite Sertifikası Lider Kabul Beyanı’nın başvuru sahibi kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

 

Avrupa Dayanışma Programı Dayanışma Projeleri  başlığı altında Başkanlığımıza sunulan 226 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 46 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış, 6 proje yedek olarak belirlenmiştir.

 

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup, gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında, hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Proje başvuru sonuçları, başvuru formunda belirtilmiş olan e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilecektir.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Ek 1: Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası (ESC50) Lider Kabul Listesi, (Proje numarasına göre sıralıdır)

 

Ek 2: Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası (ESC50) Destekleyen Kabul Listesi, (Proje numarasına göre sıralıdır)

 

Ek 3: Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası (ESC50) Evsahibi Kabul Listesi, (Proje numarasına göre sıralıdır)

 

Ek 4: 2021/R1 Avrupa Dayanışma Programı Dayanışma Projeleri (ESC30) Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır)

 

Ek 5: 2021/R1 Avrupa Dayanışma Programı Dayanışma Projeleri (ESC30) Yedek Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır)