2024 Dönemi Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu (KA130) Başvuru Sonuçları

Erasmus+ Programı kapsamında hareketlilik faaliyeti gerçekleştirme amacı ile Merkezimize yapılan “Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu” başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Toplam 24 başvurudan 23 adeti uygunluk değerlendirmesinden geçmiş, 5 proje kalite değerlendirmesi neticesinde başarılı bulunarak akredite olmuştur. Akreditasyon sürecini başarı ile tamamlayan kurum/kuruluşlarımız için hibe tahsisatı, söz konusu faaliyet için Merkezimize ayrılan bütçe çerçevesinde yapılarak ayrıca duyurulacaktır.

Akreditasyon Başvuru Sonuçları