2023 Başvuru Dönemi Yükseköğretimde Hareketlilik Projeleri (KA171) Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

2023 dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeler ile Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 115 proje teklifinin tamamı uygunluk değerlendirmesini geçerek içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki dış değerlendirici tarafından değerlendirilmiştir.

2023 döneminde Başkanlığımız tarafından hibe sağlanacak olan Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeler ile Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği  projeleri, içerik değerlendirmesinde aldıkları puanlara, 2023 dönemi Teklif Çağrısına ve 2023 Program Kılavuzunda belirtilen yöntem ve ölçütlere uygun olarak belirlenmiştir.

Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuru sahibi kurumlara gönderilecektir. Bunun yanı sıra proje teklifleri başarılı bulunan kurumlar ile proje uygulama ve mali yönetim konularında yapılacak olan Proje Başlangıç Toplantısının yer ve tarihi resmi yazı ile bilahare bildirilecektir. Proje yürütmeye hak kazanan kurumlarımızla Merkez Başkanlığımız arasında hibe sözleşmesi imzalanmadan önce, ilan ve seçim süreçlerinin başlatılmaması gerekmektedir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Erasmus+ Yükseköğretim Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, bu vesile ile başarılı projeleri kutlar, hibe desteği alamayan kurumlarımızın yeni dönemde yeni projelerini bekleriz.

 

2023 Dönemi KA171 Proje Kabul Listesi

Hibe dağıtım yöntemi