2022 Yılı Teklif Çağrısı Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim için İşbirliği Ortaklıkları (KA220-HED) Proje Başvuru Sonuçları

Sayın Başvuru Sahipleri,

 

Son başvuru tarihi 23 Mart 2022 olan Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim için İşbirliği Ortaklıkları (KA220-HED) kapsamındaki proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

 

Başkanlığımıza sunulan 99 adet başvurunun tamamı uygunluk kontrolü kriterlerini karşılamış ve içerik değerlendirmesine tabi tutulmuştur. İçerik değerlendirmesi en az iki bağımsız dış uzman tarafından yapılmıştır. Başvurular, 3 bütçe kategorisine (120.000 Avro, 250.000 Avro ve 400.000 Avro bütçeye sahip) ayrılarak 3 farklı listede gruplanmıştır. Her bir listede başvurular aldıkları puana göre sıralanmıştır. Bütçe imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı projelerin tamamının desteklenmesi mümkün olmamıştır. Mevcut bütçeyle 120.000 Avro bütçe kategorisinde 2 adet, 250.000 Avro bütçe kategorisinde 7 adet ve 400.000 Avro bütçe kategorisinde 2 adet başvuru kabul edilirken (Ek 1), 120.000 Avro bütçe kategorisinde 1 adet, 250.000 Avro bütçe kategorisinde 3 adet ve 400.000 Avro bütçe kategorisinde 1 adet başvuru yedek listede yer almıştır (Ek 2).

 

Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuru sahibi kurumlara iletilecektir. Proje başvurusu kabul edilen kurumlar ile proje uygulama ve mali yönetim konularında Proje Yönetimi Toplantısı yapılacak olup toplantının duyurusu daha sonra ayrıca yapılacaktır. Proje başvurusu kabul edilen kurumlar, projelerinde yer alan ortak kurum/kuruluşlara proje tekliflerinin kabul edildiğini bildirmekle yükümlüdür.

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Erasmus+ Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Ek 1: Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek 2: Yedek Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)