2021-2027 Programı İçin ECHE Yenileme Prosedürü

Yükseköğretim Kurumlarımızın Değerli Temsilcileri,
Bilindiği gibi halihazırdaki ECHE sahiplerinin 2021-2027 programı için ECHE yenileme prosedürü işletmeleri gerekecektir. ECHE yenileme prosedürü “Full” ve “Light” olmak üzere ikiye ayrılmış olup hangi yükseköğretim kurumunun hangi prosedüre tabi olacağı AB Komisyonu tarafından Başkanlığmıza iletilmiştir. İlgili üniversitelere hangi prosedüre tabi olacakları bir bilgi notuyla birlikte ErasmusNet’e kayıtlı oldukları e-posta adreslerine Yükseköğretim Koordinatörlüğü tarafından gönderilmiş olup, söz konusu e-posta kendilerine ulaşmayan yükseköğretim kurumlarımızın yuksekogretim@ua.gov.tr adresine bu durumu bildiren bir e-posta göndermeleri önemle rica olunur.
Yükseköğretim Koordinatörlüğü