2020 Yılı Teklif Çağrısı Dönemi Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Dijital Eğitime Hazırlık Projeleri (KA226-VET) Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

2020 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Dijital Eğitime Hazırlık (KA226-VET) faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 71 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde 11 adet proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış, 2 adet proje teklifi yedek listede yer almıştır.

 

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup gerek görülmesi halinde Başkanlığımız sözleşme aşamasında hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Proje değerlendirme sonuçları başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir.

 

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantı bilgileri ve projenizden sorumlu Başkanlığımız uzmanının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Ek-1:

2020 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Dijital Eğitime Hazırlık Projeleri Kabul Listesi

(Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek-2:

2020 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Dijital Eğitime Hazırlık Projeleri Yedek Listesi

(Değerlendirme puanına göre sıralıdır.)