2022 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-VET) Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

2022 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-VET) faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 75 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde 10 adet proje teklifi (Ek-1, Ek-2) hibe desteği almaya hak kazanmış, 5 adet proje teklifi (Ek-3, Ek-4) yedek olarak belirlenmiştir.

 

Proje değerlendirme sonuçları başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir.

 

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projenizden sorumlu Başkanlığımız uzmanının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Ek-1: 2022 yılı Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları (KA210-VET) Projeleri Kabul Listesi 30.000 Avro (Proje numarasına göre sıralanmıştır.)

Ek-2: 2022 yılı Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları (KA210-VET) Projeleri Kabul Listesi 60.000 Avro (Proje numarasına göre sıralanmıştır.)

Ek-3: 2022 yılı Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları (KA210-VET) Projeleri Yedek Listesi 30.000 Avro (Puana göre sıralanmıştır.)

Ek-4: 2022 yılı Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları (KA210-VET) Projeleri Yedek Listesi 60.000 Avro (Puana göre sıralanmıştır.)