2020 Yılı Teklif Çağrısı Erasmus+ Yükseköğretim Alanı Dijital Eğitime Hazırlık için Ortaklıklar (KA226-HE) Proje Başvuru Sonuçları

Sayın Başvuru Sahipleri,

Son başvuru tarihi 29 Ekim 2020 olan Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Dijital Eğitime Hazırlık için Ortaklıklar (KA226-HE) kapsamındaki proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Başkanlığımıza sunulan 66 adet başvurudan, 61 tanesi uygunluk kontrolü kriterlerini karşılamış ve içerik değerlendirmesine tabi tutulmuştur. İçerik değerlendirmesi en az iki bağımsız dış uzman tarafından yapılmıştır. Başvurular aldıkları puana göre sıralanmıştır. Bütçe imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı projelerin tamamının desteklenmesi mümkün olmamıştır. Mevcut bütçeyle 8 adet başvuru kabul edilirken (Ek 1), 4 adet başvuru yedek listede yer almıştır (Ek 2).

Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuru sahibi kurumlara iletilecektir. Proje başvurusu kabul edilen kurumlar ile proje uygulama ve mali yönetim konularında Proje Yönetimi Toplantısı yapılacak olup toplantının duyurusu daha sonra ayrıca yapılacaktır. Proje başvurusu kabul edilen kurumlar, projelerinde yer alan ortak kurum/kuruluşlara proje tekliflerinin kabul edildiğini bildirmekle yükümlüdür.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Erasmus+ Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Ek 1: Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek 2: Yedek Listesi (Değerlendirme puanına göre sıralıdır.)