Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü (EITA)

Avrupa Komisyonu, 2025 yılına kadar Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına ilişkin sürecin bir parçası olarak, Erasmus+ Programı çerçevesinde uygulanan; öne çıkan ve fark yaratan öğretim uygulamalarını sergilemek, bu anlamda istisnai katkılar sağlayan öğretmenlerin/eğitimcilerin ve okullarının çalışmalarının tanınırlığını sağlamak ve bu çalışmaları teşvik etmek için Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü (EITA) verilmesi uygulamasını başlatmıştır.

 

Her bir Erasmus+ Program üye ülkesi için 4’er ödül olacaktır. Bunlar eğitim verilen hedef kitlenin yaş kategorilerine göre:

 

  • Okul öncesi / erken çocukluk dönemi okulları,
  • İlköğretim,
  • Genel ortaöğretim ve
  • Mesleki eğitim okullarıdır.

 

 Erasmus+ projeleri hibe tabanlı olduğundan, ödüller maddi ödüller değil, sembolik değeri olan ve mesleki gelişimin tanınırlığı ve teşvikine yönelik sembolik ödüller olacaktır (seçilen projeleri temsil eden öğretmenler için bir kupa ve sertifika ve ödül alanların diğer ödüllü projelerle karşılıklı bilgi, deneyim paylaşımı ve ağ kurma imkânı bulması vb.). EITA ile ödüllendirilecek projeler, eğitimde yenilikçiliğin iyi uygulama örnekleri olarak Avrupa ve ulusal düzeyde tanıtılacaktır.

 

Her Program ülkesindeki Ulusal Ajanslar, söz konusu Ajans tarafından hibelendirilen merkezi olmayan KA1 (öğrenme hareketliliği) ve KA2 (stratejik ortaklıklar) projeleri arasından EITA ödülü için aday projeleri seçecektir. Genel bir kural olarak, Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü (EITA) için 2018 ve 2022 yılları arasında başlayan projeler dikkate alınacaktır.  Nihai raporu usulüne uygun olarak sunulan ve nihai raporu değerlendirilmesi tamamlanmış bir proje sonuçlandırılmış proje olarak kabul edilip değerlendirilecektir. Ayrıca Erasmus + Proje Sonuçları Platformunda da işaretleneceklerdir.

 

Avrupa Komisyonu, her yıl Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü (EITA) için tematik bir öncelik belirlemektedir. 2023’de EITA’nın yıllık teması, Avrupa Beceriler Yılı ile bağlantılı olarak “Eğitim ve yenilik” olacaktır. Yıllık tema, çağdaş eğitim sistemlerinde mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerin tanıtılmasını araştırmaktadır ve özellikle yapay zeka, robotik, kodlama, programlama, sanal gerçeklik, girişimcilik vb. kavramları içermektedir.

 

Seçim süreciyle ilgili ülkemizin koordinatör olduğu projeler için yukarıda söz edilen bağlamda:

 

2018 ve 2022 yılları arasında başlamış ve nihai rapor değerlendirmesi tamamlanmış KA1 VE KA2 projeleri arasından; yukarıda bahsi geçen yıllık EITA temasıyla uyumlu ve final raporu eşik puanı 80 ve üzerinde olan aday projeler değerlendirmeye alınacaktır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kısa listesi hazırlanacak olan aday projelerin temsilcileriyle Avrupa Yenilikçi  Öğretim Ödülü (EITA) sürecine katılma isteklerine dair iletişime geçilecektir. Bu bağlamda, aday projelere dair ek bilgi toplanması amacıyla proje bilgilerini içeren bir form adaylar tarafından doldurulup, promosyon malzemeleri ve diğer proje materyalleri gönderilecektir.  Nihayetinde, ilgili kategorilerde EITA ödülü alacak projelerin kesin listesi, projeye dair ön bilgiler ve sonrasında yararlanıcılardan edinilecek ek bilgiler doğrultusunda belirlenecektir.