2023 Başvuru Dönemi Yükseköğretimde Hareketlilik Projeleri (KA131) Başvuru Sonuçları

2023 yılı başvuru döneminde Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - KA131 (Programla İlişkili Ülkeler ve Programla İlişkili Olmayan Ülkeler ile Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği) faaliyeti kapsamında yükseköğretim kurumları ve akredite ulusal hareketlilik konsorsiyumları tarafından sunulan başvurular değerlendirilmiştir. Kabul edilen başvurulara tahsis edilen hibe tutarları, reddedilen başvurular ve hibe dağıtım yöntemine ilişkin açıklamalara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılmaktadır:

 

2023 Başvuru Dönemi KA131 Yükseköğretim Kurumu ve Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu Başvuruları Kabul Listesi ve Hibe Tahsis Tutarları

2023 Başvuru Dönemi KA131 Konsorsiyum Red Listesi

2023 Başvuru Dönemi KA131 Hibe Dağıtım Yöntemi

 

Önemli notlar:

       1. Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında yıllık imzalanan katkı anlaşmasının imza süreci devam etmektedir. Bu itibarla, ilan edilen hibe tutarları geçici nitelikte olup, imza sürecinin tamamlanmasını müteakip değişiklik gösterebilir. Katkı anlaşmasına ilişkin resmi prosedürlerde yaşanabilecek gecikmelerden veya hibe tutarlarında daha sonra meydana gelebilecek değişikliklerden Avrupa Komisyonu ve Başkanlığımız sorumlu tutulamaz.

     2. Katkı anlaşması imzalanıncaya kadar dikkatli olunması gereken hususlar, 13.03.2023 tarihli resmi yazı ile tüm üniversite rektörlüklerine duyurulmuş olup, söz konusu anlaşma imzalanana kadar Erasmus+ öğrenci ve personel hareketliğinde resmi yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Türkiye Ulusal Ajansı olarak Erasmus+ Yükseköğretim Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.