2022 Yılı R1 Dönemi Erasmus+ Gençlik Proje Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

2022 yılı Erasmus+ Gençlik Programı Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

 

KA151 kapsamında Erasmus Gençlik Akreditasyonuna sahip 16 kuruluşa hibe tahsisatı yapılmıştır. KA152 Gençlik Değişimi ve KA153 Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği kapsamında 621 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 55 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmıştır. KA154 Gençlik Katılımı kapsamında 47 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 14 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış, 3 proje yedek olarak belirlenmiştir.

 

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup, gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında, hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Ek 1: 2022/R1 Gençlik Alanında Akredite Kuruluşlar İçin Gençlik Hareketliliği (KA151) Hibe Dağıtım Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır) 

 

Ek 2: 2022/R1 Gençlik Değişimleri (KA152) ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği (KA153) Projeleri Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır) 

 

Ek 3: 2022/R1 Gençlik Katılımı (KA154) Projeleri Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır) 

 

Ek 4: 2022/R1 Gençlik Katılımı (KA154) Projeleri Yedek Listesi