2022 Sözleşme Yılı KA171 Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

2022 dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeler ile Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 94 proje teklifinin tamamı uygunluk değerlendirmesini geçerek içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir.

 

2022 döneminde Başkanlığımız tarafından hibe sağlanacak olan Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeler ile Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği  projeleri, içerik değerlendirmesinde aldıkları puanlara, 2022 dönemi Teklif Çağrısına ve 2022 Program Kılavuzunda belirtilen yöntem ve ölçütlere uygun olarak belirlenmiştir.

 

Programa gösterilen yoğun talebe karşılık, bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle projelerin tamamının desteklenmesi mümkün olamamıştır.

 

Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuru sahibi kurumlara gönderilecektir. Bunun yanı sıra proje teklifleri başarılı bulunan kurumlar ile proje uygulama ve mali yönetim konularında yapılacak olan Proje Başlangıç Toplantısının yer ve tarihi bilahare bildirilecektir.

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Erasmus+ Yükseköğretim Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, bu vesile ile başarılı projeleri kutlar, hibe desteği alamayan kurumlarımızın yeni dönemde yeni projelerini bekleriz.


2022 Dönemi KA171 Proje Kabul Listesi

Hibe dağıtım yöntemi