2021 Yılı Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu (KA120-ADU) Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu (KA120-ADU) kapsamında 2021 yılı teklif çağrısı döneminde Başkanlığımıza sunulan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sunulan 41 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda 2 kurum Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna hak kazanmıştır (Ek-1).

Başvuru sonuçları, başvuru formunda belirtilmiş olan adreslere e-posta yoluyla gönderilecektir.

Akreditasyonun geçerli olabilmesi için ekli kabul listesinde yer alan başvuru sahiplerine daha sonra gönderilecek olan Erasmus Akreditasyonu Kabul Beyanı’nın başvuru sahibi kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Ek-1: 2021 yılı Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)