2020 Yılı Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Başkanlığımıza sunulan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sunulan 98 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir.

Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında en fazla 20 kurum akredite edileceği için 70 puanın üzerinde puan alan başvurular en yüksek puandan başlayarak sıralanmış ve ilk 20 başvuru kabul edilmiştir (Ek-1).

Başvuru sonuçları, başvuru formunda belirtilmiş olan adreslere e-posta yoluyla gönderilecektir.

Akreditasyonun geçerli olabilmesi için kabul listesinde yer alan başvuru sahiplerine bilahare gönderilecek olan Erasmus Akreditasyonu Kabul Beyanı’nın başvuru sahibi kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Ek-1: 2020 yılı Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)