2020 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201) Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

2020 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar (KA201) Faaliyeti kapsamında sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

 

Başkanlığımıza sunulan 239 projeden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde;

a) İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında, 12 adet KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (EK-1), 32 adet KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (EK-2).

b) Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 7 adet KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (EK-3), 101 adet KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (EK-4).

 

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Proje değerlendirme sonuçları başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir. Proje ortaklarına ayrıca Başkanlığımızca bildirim yapılmayacak olup ortaklar başvuru sahibi kurum tarafından bilgilendirilmelidir.

 

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız uzmanlarının iletişim bilgileri daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

EK-1: İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Kabul Listesi

Proje numarasına göre sıralıdır.

 

EK-2: İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Yedek Listesi

Puana göre sıralıdır.

 

EK-3: Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Kabul Listesi

Proje numarasına göre sıralıdır.

 

EK-4: Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Yedek Listesi

Puana göre sıralıdır.