2020 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

2020 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 239 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde 30 adet proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup gerek görülmesi halinde Başkanlığımız sözleşme aşamasında hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Proje değerlendirme sonuçları başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir.

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projenizden sorumlu Başkanlığımız uzmanının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Ek:

2020 yılı Mesleki Eğitim Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri Kabul Listesi

(Proje numarasına göre sıralıdır.)