2020 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

2020 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti (KA102 ve KA116) kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 2080 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 383 adet proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 19 adet proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde 10 adet Mesleki Eğitim Akreditasyon Belgesi ile Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA116) başvurusu kabul edilmiştir.

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup gerekli durumlarda Başkanlığımız sözleşme aşamasında hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Proje değerlendirme sonuçları başvuru sahibi kurumlara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Söz konusu toplantının detayları ile projenizin iş ve işlemlerinden sorumlu Başkanlığımız uzmanının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Ek-1:

2020 Yılı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA102) Projeleri Kabul Listesi

(Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek-2:

2020 Yılı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA102) Projeleri Yedek Listesi

(Değerlendirme Puanına göre sıralıdır.)

Ek-3:

2020 Yılı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Akreditasyon Belgesine Sahip Kurumlara Ait Başvurulara (KA116) İlişkin Kabul Listesi

(Proje numarasına göre sıralıdır.)