2020/R1 Erasmus+ Gençlik Programı KA205-Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar ve KA347-Gençlik Diyaloğu Projeleri Kabul ve Yedek Listesi

Sayın Erasmus+ Proje Başvuranları,

2020/R1 Erasmus+ Gençlik Programı Projeleri KA205-Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar ve KA347-Gençlik Diyaloğu kapsamında proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup Başkanlığımız gerekirse sözleşme aşamasında proje hibesinde kesinti yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuran kurumlara gönderilecektir.

Türkiye Ulusal Ajansı olarak Programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, bu vesile ile başarılı projeleri kutlarız. Bütçe kısıtlığı veya diğer sebeplerden dolayı hibe desteği alamayan kurum ve kuruluşlarımızın yeni dönemde yeniden başvuru yapabileceklerini hatırlatırız. 

Kabul listeleri proje numarasına göre, yedek listeler ise Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır.

 

KA205 2020_R1 Kabul Listesi

KA205 2020_R1 Yedek Listesi

KA347 2020_R1 Kabul Listesi

KA347 2020_R1 Yedek Listesi