2019 Yılı Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu Başvuru Sonuçları

Erasmus+ Programı kapsamında hareketlilik faaliyeti gerçekleştirme amacı ile Merkezimize yapılan “Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu” başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Toplam 10 başvurunun tamamı uygunluk değerlendirmesinden geçmiş ve Kalite Değerlendirmesi neticesinde  başarılı bulunarak akredite olmuştur. Akreditasyon sürecini başarı ile tamamlayan kurum/kuruluşlarımız için hibe tahsisatı, söz konusu faaliyet için Merkezimize ayrılan bütçe çerçevesinde yapılarak ayrıca duyurulacaktır.

Akreditasyon Kabul Listesi