2019 Yılı Teklif Çağrısı Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar Proje Başvuru Sonuçları

Sayın Başvuru Sahipleri,

Son başvuru tarihi 26 Mart 2019 olan Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamındaki proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Başkanlığımıza sunulan 221 adet başvurudan, 111 tanesi uygunluk kontrolü kriterlerini karşılamış ve içerik değerlendirmesine tabi tutulmuştur. İçerik değerlendirmesi en az iki bağımsız dış uzman tarafından yapılmıştır. Başvurular aldıkları puana göre sıralanmıştır. Bütçe imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı projelerin tamamının desteklenmesi mümkün olmamıştır. Mevcut bütçeyle 15 adet başvuru kabul edilirken (Ek 1), 2 başvuru yedek listede yer almıştır (Ek 2).

Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuru sahibi kurumlara iletilecektir. Proje başvurusu kabul edilen kurumlar ile proje uygulama ve mali yönetim konularında Proje Yönetimi Toplantısı yapılacak olup toplantının duyurusu daha sonra ayrıca yapılacaktır. Proje başvurusu kabul edilen kurumlar, projelerinde yer alan ortak kurum/kuruluşlara proje tekliflerinin kabul edildiğini bildirmekle yükümlüdür.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Erasmus+ Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Ek 1: Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)
Ek 2: 
Yedek Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)