2019 Yılı Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

2019 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) kapsamında Başkanlığımıza sunulan proje tekliflerinin değerlendirilme süreci tamamlanmıştır.

Başkanlığımıza sunulan 1223 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, Başkanlığımızca kabul edilen 87 projede ülkemizden 101 okul, diğer Program Ülkelerindeki ulusal ajanslara yapılan başvurular içinde kabul edilen 536 projede ise ülkemizden 568 okul hibe desteği almaya hak kazanmıştır (EK-1). 5 adet Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projesi ise yedek olarak belirlenmiştir (EK-2).

İlan edilen hibe miktarları azami olup gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız personelinin iletişim bilgileri daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

EK-1: Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) Kabul Listesi
Proje numarasına göre sıralıdır

EK-2: Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) Yedek Listesi
Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır