2019 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

2019 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) Faaliyeti kapsamında sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 4637 projeden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 213 proje hibe desteği almaya hak kazanmış, 98 proje yedek olarak belirlenmiştir.

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız uzmanlarının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

EK-1: 2019 yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Kabul Listesi
Proje numarasına göre sıralıdır.
 
EK-2: 2019 yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Yedek Listesi

Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır.