2019 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonucları

Değerli Başvuru Sahipleri,

2019 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 233 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde 35 adet proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 5 adet proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup gerek görülmesi halinde Başkanlığımız sözleşme aşamasında hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Proje değerlendirme sonuçları başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir.

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projenizden sorumlu Başkanlığımız uzmanının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Ek-1

2019 yılı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri Kabul Listesi

(Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek-2

2019 yılı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri Yedek Listesi

(Puana göre sıralıdır.)