2019/R2 Avrupa Dayanışma Programı Gönüllülük ve Dayanışma Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

2019/R2 Avrupa Dayanışma Programı ESC11 Gönüllülük Projeleri ve ESC31 Dayanışma Projeleri kapsamında proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Söz konusu dönemde tüm eylemler için toplam 79 başvurudan 50 başvuru desteklenmiştir.

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup gerekli durumlarda Başkanlığımız sözleşme aşamasında proje hibesinde revizyon yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuru sahibi kurumlara gönderilecektir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Avrupa Dayanışma Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, bu vesile ile başarılı projeleri kutlar, hibe desteği alamayan kurum ve kuruluşlarımızın yeni dönemde yeni projelerini bekleriz. 

 

EK-1: Avrupa Dayanışma Programı ESC11 Gönüllülük Projeleri (Proje numarasına göre sıralıdır.)  
Kabul Listesi 

 

 

EK-2: Avrupa Dayanışma Programı ESC11 Gönüllülük Projeleri (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır)  
Yedek Listesi 

 

 

EK-3: Avrupa Dayanışma Programı ESC31 Dayanışma Projeleri  (Proje numarasına göre sıralıdır.) 
Kabul Listesi