Sıkça Sorulan Sorular - Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri (TCA)

Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri (TCA – Transnational Cooperation Activities), Ulusal Ajansların Avrupa çapında iş birliği yapmak ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere düzenlediği eğitim kursu, seminer, irtibat kurma semineri, ortaklık kurma faaliyeti, kısa çalışma ziyareti, konferans gibi birçok etkinliği içermektedir. TCA faaliyetlerinin genel amacı, sistemik düzeyde Erasmus+ Programının etkisini ve kalitesini arttırmaktır.

Hem internet sitemizde, hem de SALTO (Support for Advanced Learning and Training Opportunities)-Youth’un (https://www.salto-youth.net) Avrupa Eğitim Takvimi (European Training Calender) sayfasında yayımlanan ilanlardaki bilgiler ve açıklamalar ışığında aranan koşulları sağlayan kişilere yöneliktir. Katılımcıların en az 18 yaş ve üzeri olması gerekmektedir.

Eğitim etkinlikleri sonrasındaki kazanımların diğer gençler ve gençlik çalışanlarıyla paylaşılması ve yeni projeler hazırlanması amacıyla sivil toplum kuruluşları (STK) / kamu kurumları / gençlik merkezleri /gençlik meclisleri / üniversite öğrenci kulüpleri (ya da üniversite öğrenci toplulukları) gibi kurum / kuruluşlarda aktif olarak gönüllü çalışmalar yürüten gençlerin ve gençlik çalışanlarının öncelikli olarak desteklenmesi hedeflenmektedir.

Not: SALTO-Youth sayfasında Avrupa Eğitim Takvimi sayfasındaki ilanlarda bulunan başvuru formlarını doldururken başvuru formunda belirtilen “Organisation” bölümüne, bağlı bulunduğunuz ya da gönüllü olarak çalıştığınız kurum/kuruluş/ STK - Sivil Toplum Kuruluşu, öğrenci kulübünün, öğrenci topluluğunun ismini ve “address of the organisation” bölümüne de kurumun / kuruluşun posta adresini eksiksiz olarak yazmanız gerekmektedir.

Başvuru formunda sorulan soruların İngilizce dilinde, eksiksiz olarak doğru bilgilerle doldurulması gerekmektedir. Kişisel profil bilgilerinin adres dahil tam ve eksiksiz olarak tamamlanmış olması zorunludur.
Başkanlığımız, program ülkelerinde ve komşu ortak ülkelerde gerçekleştirilen uluslararası etkinlikler için bireysel başvuru almakta ve yurt dışında gerçekleşecek etkinliklere katılmaya hak kazanan katılımcıların konaklama ve yemek masrafları ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından, ekonomik sınıf yolculuk masrafları, yurt dışı çıkış harcı ücreti, seyahat sigortası ve gerekliyse vize masrafları Başkanlığımızca karşılanmaktadır. Yurt dışında gerçekleşecek eğitim etkinliklerine katılmaya hak kazananlardan Avrupa Komisyonu kuralları gereği etkinlik sonrası ödemelerde 50 Avro eş-finansman kesintisi yapılmaktadır.
Eğitim kursu, seminer, irtibat kurma semineri, ortaklık kurma faaliyeti, kısa çalışma ziyareti, konferans gibi etkinliklerin süresi 3-10 gündür. Avrupa Eğitim Takviminde yolculuk günleri dâhil olarak tarihler belirlenmektedir.

Her eğitim etkinliği için ayrı başvuru tarihi bulunmakta ve SALTO-Youth’un (https://www.salto-youth.net) Avrupa Eğitim Takvimi (European Training Calender) sayfasında, yayımlanan ilanlardaki son başvuru tarihi dikkate alınmaktadır. 

Duyuru ve etkinliklerimizin linki: https://www.ua.gov.tr/ajanda

Dil Belgesi: TCA etkinliklerinde eğitim dili İngilizce olduğundan, etkinliklere aktif katılımın sağlanabilmesi ve etkinlikten azami düzeyde yararlanılabilmesi için başvuru sahiplerinin en az YDS/KPDS/ÜDS C(70) ve diğer eş değerlikleri düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

Bu amaçla:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf

Linkinde belirtilen dil belgelerinden en azından birini sağlayan başvuru sahipleri tercih sıralamasında öncelikli olacaklardır.

  • Bu belgelerde herhangi bir yıl şartı aranmayacaktır:
  • Üniversitelerin İngilizce Dil Bilimi/ Amerikan veya İngiliz Dili ve Edebiyatı / İngilizce dil öğretmenliği mezunları ile tüm eğitimini (%100) İngilizce olarak almış katılımcı adaylarının diplomalarını ibraz etmeleri durumunda dil belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.