Sıkça Sorulan Sorular - Mesleki Eğitim

Projede yer alacak ortakların bulunması sorumluluğu başvuru sahibi kuruluşlara ait olup, Türkiye Ulusal Ajansı bu konu ile ilgili herhangi bir yönlendirme yapmamaktadır.

Bir İşbirliği Ortaklığı en az iki farklı Program Ülkesinden en az iki kuruluşu içermelidir.

Bir ortaklıkta azami katılımcı kuruluş sayısı yoktur.
KA210 projelerinin her biri için Program Rehberinde özel olarak belirtilen ortaklık kurma şartları sağlandıktan sonra aynı ülkeden birden fazla kurum aynı projede yer alabilir.
Ortaklık projelerinde kurulan ortaklığın amacı, yapısı, uzmanlıkları vb. birtakım kalite unsurları "Ortaklığın ve İşbirliği Düzenlemelerinin Kalitesi" başlıklı hibe kriterine göre içerik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda, kabul edilmiş bir KA2 projesinin sunulan bu ortaklık yapısı ile taahhütlerini yerine etirmesi beklenir. Ancak, uygulama aşamasında çok zorunlu hallerde ve Ulusal Ajans tarafından onaylanması şartıyla ortak değişikliği mümkün olabilir. 
Aynı teklif çağrısı döneminde aynı ortaklarla ve aynı konuda birden fazla başvuru yapılamaz. Bir kurum kurumsal kapasitesini de göz önüne alarak farklı ortaklarla ve farklı konularda, farklı ihtiyaçlara dönük birden fazla ortaklık projesinde yer alabilir. Ancak, kurumsal kapasitenin birden fazla proje yürütmeye imkan veriyor olmasına dikkat edilmesinin yanı sıra mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projelerin değerlendirme aşamasında elenebileceği de unutulmamalıdır.
Devam eden projesi olan bir kurum, kurumsal kapasitesini de göz önüne alarak farklı ortaklarla ve farklı konularda tekrar proje başvurusu yapabilir.

Yaygınlaştırma, proje başarılarını ve sonuçlarını olabildiğince geniş kitlelere iletmektir. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması, Erasmus + Programının önemli bir odak noktasıdır. Yaygınlaştırma, proje sonuçlarından yalnızca projede yer alan kişi veya kurumların değil çok daha geniş bir kitlenin yararlanmasına olanak sağlar. Proje sonuçları erişilebilir ve başkaları tarafından kullanılmak üzere uyarlanabilecek ve olabildiğince yaygın olarak paylaşılacak şekilde geliştirilmelidir. Bu bölümde özetlenen planlar, projenizi ve sonuçları yaygınlaştırmayı planladığınız hedef kitleler için uygun olmalıdır. İyi bir yaygınlaştırma planı şunları içermelidir:

 • ölçülebilir, gerçekçi hedefler,
 • bir çalışma takvimi,
 • kaynak planlaması.
Sürdürülebilirlik, Erasmus+ Programı tarafından sağlanan proje hibesi bittikten sonra proje faaliyetlerinin, sonuçlarının ve etkilerinin devam etme potansiyeli olarak tanımlanabilir. Ayrıca, sonuçların ve yeniliğin katılımcı kurumların yönetimine, stratejilerine ve/veya pedagojisine dahil edilmesini de kapsar.

OID, "E" harfi ile başlayan ve  8 rakamla  devam eden başvurularda kurumu tanımlayan bir numaradır (Örneğin: E12345678). Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi  otomatik üretir.

OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir. 

Kayıt süreci ile ilgili videoya link'ten ulaşabilirsiniz.

Projede yer alacak ortakların bulunması sorumluluğu başvuru sahibi kuruluşlara ait olup, Türkiye Ulusal Ajansı bu konu ile ilgili herhangi bir yönlendirme yapmamaktadır.
Bir İşbirliği Ortaklığı üç farklı Program Ülkesinden en az üç kuruluşu içermelidir.
Bir ortaklıkta azami katılımcı kuruluş sayısı yoktur.
KA220 projelerinin her biri için Program Rehberinde özel olarak belirtilen ortaklık kurma şartları sağlandıktan sonra aynı ülkeden birden fazla kurum aynı projede yer alabilir.
Ortaklık projelerinde kurulan ortaklığın amacı, yapısı, uzmanlıkları vb. birtakım kalite unsurları "Ortaklığın ve İşbirliği Düzenlemelerinin Kalitesi" başlıklı hibe kriterine göre içerik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda, kabul edilmiş bir KA2 projesinin sunulan bu ortaklık yapısı ile taahhütlerini yerine etirmesi beklenir. Ancak, uygulama aşamasında çok zorunlu hallerde ve Ulusal Ajans tarafından onaylanması şartıyla ortak değişikliği mümkün olabilir. 

Aynı teklif çağrısı döneminde aynı ortaklarla ve aynı konuda birden fazla başvuru yapılamaz. Bir kurum kurumsal kapasitesini de göz önüne alarak farklı ortaklarla ve farklı konularda, farklı ihtiyaçlara dönük birden fazla ortaklık projesinde yer alabilir. Ancak, kurumsal kapasitenin birden fazla proje yürütmeye imkan veriyor olmasına dikkat edilmesinin yanı sıra mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projelerin değerlendirme aşamasında elenebileceği de unutulmamalıdır.

Devam eden projesi olan bir kurum, kurumsal kapasitesini de göz önüne alarak farklı ortaklarla ve farklı konularda tekrar proje başvurusu yapabilir.

Yaygınlaştırma, proje başarılarını ve sonuçlarını olabildiğince geniş kitlelere iletmektir. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması, Erasmus + Programının önemli bir odak noktasıdır. Yaygınlaştırma, proje sonuçlarından yalnızca projede yer alan kişi veya kurumların değil çok daha geniş bir kitlenin yararlanmasına olanak sağlar. Proje sonuçları erişilebilir ve başkaları tarafından kullanılmak üzere uyarlanabilecek ve olabildiğince yaygın olarak paylaşılacak şekilde geliştirilmelidir. Bu bölümde özetlenen planlar, projenizi ve sonuçları yaygınlaştırmayı planladığınız hedef kitleler için uygun olmalıdır. İyi bir yaygınlaştırma planı şunları içermelidir:

 • ölçülebilir, gerçekçi hedefler,
 • bir çalışma takvimi,
 • kaynak planlaması.

Sürdürülebilirlik, Erasmus+ Programı tarafından sağlanan proje hibesi bittikten sonra proje faaliyetlerinin, sonuçlarının ve etkilerinin devam etme potansiyeli olarak tanımlanabilir. Ayrıca, sonuçların ve yeniliğin katılımcı kurumların yönetimine, stratejilerine ve/veya pedagojisine dahil edilmesini de kapsar.

Başvuru formu Türkçe doldurulabilir. Ancak, İşbirliği Ortaklıkları projelerinde başvuru formunun İngilizce doldurulması önerilmektedir.

OID, "E" harfi ile başlayan ve  8 rakamla  devam eden başvurularda kurumu tanımlayan bir numaradır (Örneğin: E12345678). Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi  otomatik üretir.

OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir. 

Kayıt süreci ile ilgili videoya link'ten ulaşabilirsiniz.

Başvuru Formu linkine  TURNA sisteminden ulaşabilirsiniz.

Temel Mesleki Eğitim (iVET) veya Sürekli Mesleki Eğitim (cVET) alanında faaliyetleri olan;

 • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları
 • Kamu kurumları
 • Tüzel kişiliği haiz işletmeler,
 • Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri
 • Meslek kursları veren diğer kurum ve kuruluşlar
 • Ticaret ve Sanayi Odaları,
 • Meslek Odaları,
 • İşçi ve İşveren Sendikaları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları
Mesleki eğitim kurumu ifadesiyle, iş tabanlı öğrenmeye dayalı eğitim alan meslek lisesi öğrencileri veya çırakların kayıtlı olduğu eğitim kurumları kastedilmektedir.
Mesleki eğitim hareketlilik projesinde kurum/kuruluşlar başvuran, gönderen, ev sahibi ve aracı olmak üzere dört farklı görevle yer alabilmektedir. Bir projede en az bir başvuran ve bir de ev sahibi kurum olmalıdır. 
Bir mesleki eğitim öğrenici ve personel hareketliliği projesinde Mesleki eğitim kurumları tek başına başvuru yapabilir veya ulusal konsorsiyumun gönderen ortakları olarak projede yer alabilir.

Kısa dönem proje başvurusu yapmadan Erasmus+ hareketlilik fırsatlarından yararlanmak, Akredite kurumlarla irtibata geçerek hareketlilik konsorsiyumlarına dahil olmak ya da Program Ülkelerinden gelecek katılımcılara ev sahipliği yapmakla mümkündür.

Bir mesleki eğitim kurumu tek başına birden fazla mesleki eğitim hareketlilik projesi başvurusunda bulunamaz. Bu kurumlar, diğer kurumlar tarafından yapılan başvurularda ortak olarak bulunabilirler. Bu başvurularda kurumun kapasitesine ve başvuruların birbirinden farklı ve özgün olmasına dikkat edilmelidir.

Öğrenici Hareketliliği: Uygun katılımcılar, temel mesleki eğitimdeki (iVET) ve sürekli mesleki eğitimdeki (cVET) öğrenicileri ve çırakları içerir. Katılımcılar uygun bir iVET veya cVET programına kayıtlı olmalıdır.

iVET ve cVET programlarının yeni mezunları (çıraklığı tamamlayanlar dahil) mezuniyetlerinin ardından 12 aya kadar katılımcı olabilirler. Katılımcıların mezuniyet sonrası zorunlu sivil veya askerlik hizmetini yerine getirmeleri durumunda, uygunluk süresi hizmet süresi kadar uzatılacaktır.

 

Personel Hareketliliği: Öğretmenler, eğitmenler ve diğer tüm eğitim öğretim dışı olup temel mesleki eğitimde (iVET) ve sürekli mesleki eğitimde (cVET) çalışan uzman ve personel.

Eğitim ve öğretim dışındaki personel kapsamına temel ve sürekli mesleki eğitim alanında çalışan mesleki eğitim sağlayıcılarındaki yöneticiler, uluslararası hareketlilik sorumlu personelleri vb. veya mesleki eğitimde aktif olan diğer kuruluşlarda çalışan yerel şirket ortaklarındaki ustalar, danışmanlar, mesleki eğitimin stratejisinden sorumlu yöneticiler vb.

Evet. Engelli katılımcıların kişisel ihtiyaçlarına yardımcı olacak yakınları dışındaki 18 yaşından küçük öğrencilere eşlik edecek refakatçiler, ulusal mevzuat açısından öğrencilerin işletmede beceri eğitimini veya stajını takip edebilecek, gelişim tablosunu doldurabilecek mesleki alan öğretmenleri arasından seçilmelidir.

Evet. Faaliyetin öğrenicilerin Türkiye’deki eğitimleriyle uyumlu olması gerektiğinden yurtdışı staj/işletmede beceri eğitimi faaliyetinin öğrenicinin müfredatında yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği Öğretim Programlarındaki öğrenme kazanımları (bilgi, beceri ve yeterlilikler) temel alınarak planlanması gerekmektedir.

Hayır. Mesleki eğitim öğrencilerinin (learner) çalışmaya dayalı bir eğitim programı çerçevesinde işe yerleşme şeklinde staj yapmaları gerekmektedir.

Hayır. Mesleki eğitim kurumlarında görevli olan meslek dersi öğretmenleri, eğitici, idareci gibi mesleki eğitimden sorumlu personel, program ülkelerindeki bir ev sahibi okul veya işletmelerde faaliyete katılabilirler.

Hayır. Mesleki eğitim kurumlarında görev yapan ve mesleki eğitimden sorumlu personel, yurt dışında yalnızca eğitmenlik/öğretmenlik, işbaşı eğitimi veya iş ve işleyişi gözlem yoluyla öğrenme süreci geçirebilir.
Hareketlilikte (akış) yer alacak katılımcı sayısının yurtdışı ev sahibi kurumun kapasitesi, faaliyetin türü, ülke vb. hususlar dikkate alınmak suretiyle gerçekçi ve makul düzeyde tutulmasına dikkat edilmelidir. Bu hususlar göz önünde bulundurulmadan ve gerekçelendirilmeden belirlenmiş olan katılımcı sayıları projenin, içerik değerlendirmesi sırasında düşük puan almasına sebep olabilecektir.
Öğreniciler Türkiye’de bir firmaya beceri eğitimi veya staj için yerleştirilirken iş yerinin kapasitesi nasıl dikkate alınıyorsa aynı şekilde yurt dışındaki firmanın da kapasitesi dikkate alınmalı ve işletme başına düşen katılımcı sayısının gerçekçi ve uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir.
Mesleki eğitim personelinin de, bir işletme veya mesleki eğitim kurumunda işe yerleşme veya işbaşı eğitimi şeklinde uygulanabilecek faaliyet/faaliyetler için gerçekçi ve makul sayılar belirlenmelidir. Başvuru formunda yer alan “Faaliyetler” bölümünde ülke, ev sahibi işletme/mesleki eğitim kurumu ve tarih vb. değişkenler hesaba katılarak, öğrenici ve personel için ayrı ayrı olmak üzere planlanan farklı hareketlilikler detaylandırılmalıdır.
Aynı ülke, aynı tarih ve aynı ev sahibi kurumda gerçekleştirilecek hareketlilik (akış) başına refakatçi hariç en fazla 3 öğrenici ve varsa farklı tarihte olmak üzere en fazla 2 mesleki eğitim personelinin hareketliliği şeklinde planlama yapılması önerilmektedir. Önerilen katılımcı sayılarına dikkat edilerek aynı ev sahibi kuruma farklı tarihlerde birden fazla akış planlanabilir. Öğrenici ve personel hareketliliği faaliyetlerinin farklı tarih ve içeriklerde planlanması önem arz etmektedir.
Proje teklifi, Program Rehberinde belirtilen kurallara ve faaliyetin amaçlarına ve önceliklerine uygun olarak, katılımcı kurumlar ve bireylerin ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Mesleki eğitim hareketlilik projesi, temel mesleki eğitim almakta olan öğrenicilerin ve/veya mesleki eğitimden sorumu personelin mesleki alanlarda bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarını sağlamak amacıyla ve bireylerin mesleki ihtiyaçları ile kurumların uluslararasılaşma hedefleri ve sektörün nitelikli iş gücü ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
Proje teklifi, başvuru sahibi kurum tarafından hazırlanmalıdır. Başvuru sahibi kurumların başvuru öncesinde herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir. Projelere ilişkin bilgi desteği ve her türlü soru için Başkanlığımıza müracaat edilebilir. Proje hazırlığı aşamasında olan kurumlara yönelik destek toplantıları için Başkanlığımız internet sitesindeki duyurular takip edilebilir. Başvuru yapacak kurumların, proje tekliflerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. 
Mükerrer finansmana neden olabilecek birbirine benzer projeler, değerlendirme aşamasında elenebilmektedir. Benzerlik kontrolü mesleki eğitim projeleri dahil diğer tüm alt programlar için olmak üzere hem aynı döneme ait tüm başvurular arasında hem de önceki yıllarda kabul listesinde yer alan tüm başvurular arasında yapılacaktır. Mesleki eğitim hareketlilik projelerinin, Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerektiğinden başvuru formunda taahhüt edilen hususların gerçekçi ve uygulanabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.
Yurtdışı hareketlilik faaliyetinin içeriği, katılımcılar için elde edilecek kazanımlar göz önünde bulundurularak, Program kuralları çerçevesinde ve ilgili alanda faaliyet gösteren işletme veya mesleki eğitim kurumu ile doğrudan mutabakata varılarak belirlenmelidir. Başvuru, kurumsal nitelikte olduğundan başvuru formunda belirtilecek yasal temsilciye ait e-posta adresinin kurumsal e-posta adresi olmasına dikkat edilmelidir.
Birden fazla ulusal kurumun projeye dahil olması halinde, ulusal hareketlilik konsorsiyum kuralı geçerli olur. Bu durumda, Türkiye’den en az üç mesleki eğitim kurumunun gönderen kurum olarak projede yer alması gerekir. Bu şartı sağlamayan başvuru uygunluk aşamasında elenecektir. Mesleki eğitim kurumları tek başına başvuru yapabilir veya ulusal konsorsiyumun gönderen ortakları olarak projede yer alabilir. Tek başına başvuru ile konsorsiyum halindeki başvuru arasında herhangi bir öncelik bulunmamaktadır.
Ulusal hareketlilik konsorsiyumlarının amacı, hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesini kolaylaştırmak ve katılımcı gönderecek her bir mesleki eğitim kurumunun tek başına sunabilecekleri başvuruya kıyasla daha fazla katma değer sağlamaktır. Bu nedenle, konsorsiyum üyesi mesleki eğitim kurumlarının katılımcılarına ait faaliyetleri yukarıdaki hususlar çerçevesinde koordine edebilecek, şirketler, odalar, meslek kuruluşları gibi sektör temsilcileri, yerel idareler, il ve ilçe müdürlükleri gibi yetkin kurumların konsorsiyum koordinatörlüğünü üstlenmesi tavsiye edilmektedir.
Program Rehberinde belirtilen ulusal hareketlilik konsorsiyumu kurma gerekçesi ve amaçları dikkate alındığında; tek başına başvuru yapabilen ve katılımcı gönderebilen mesleki eğitim kurumlarının benzer nitelikteki kurumları ortak alarak ulusal hareketlilik konsorsiyumu halinde başvuru sunmaları önerilmemektedir. Ayrıca bir mesleki eğitim kurumunun kabul projelerde yer alma olasılığını artırmak için birden fazla farklı konsorsiyum başvurusuna dahil olmak yerine, kapasitesini, Avrupa Gelişim Planı çerçevesinde tek başına yapacağı proje başvurusunun kalitesi için kullanması tavsiye edilmektedir.
Program Rehberinde belirtildiği üzere; aracı kurum, katılımcı göndermeyip uzmanlık alanları ile katılımcı gönderen mesleki eğitim kurumlarına, idari işlemler, uygulamaya yönelik düzenlemeler, staj faaliyetinde çırak veya meslek öğrencilerinin profilleri ile sektördeki işletmelerin ihtiyacını eşleştirme, katılımcıların faaliyet için hazırlanması konularında destek olan ve işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında faaliyet gösteren bir kurumdur. Aracı kurum, ulusal hareketlilik konsorsiyumunun bir ortağı ise, bu kurum, başvuru formunda “Konsorsiyum” başlığı altındaki bölümlerde projenin bir ortağı olarak tanımlanmalı, ilgili bölümlerde kurumun projedeki rolü ve projeye katkısı hakkında bilgi verilmelidir.
Aracı kurum, ulusal konsorsiyumun bir ortağı değil ise (yurt dışı işlemleri organize edecek kurumlar gibi) başvuran kurumların, bu tür aracı kurumlar ile işbirliği yaparken, haklar ve sorumlulukları resmi olarak belirlemeleri önemle tavsiye edilmektedir. Yurt dışında ev sahibi kurum olabilecek kurumlar, proje konusunda faaliyet gösteren işletmeler ile mesleki eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar dışında, yurt dışı işlemleri organize edecek kurumların tek başlarına ev sahibi kurum olarak başvuru formunda yer almaları uygun değildir.

AB üyesi 27 ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan) ve AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İngiltere, İzlanda, Lihtenştayn, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Türkiye).

Mesleki eğitim hareketlilik projelerinde ev sahibi kurumun projenin ele aldığı alanda faaliyet gösteren bir işletme veya mesleki eğitim kurumu olması gerekmektedir. Başvuru öncesinde, yurt dışı faaliyetin içeriği, katılımcı sayısı, elde edilecek öğrenme kazanımları ve bu kazanımların belgelenmesi gibi hususlarda ev sahibi kurumla doğrudan iletişime geçilmeli ve mutabakata varılmalıdır. Proje ortaklığının doğası gereği, ev sahibi kurumla e-posta yoluyla mutabakata varılması gerekmektedir. Başvuru formu doldurulurken, ev sahibi kurumların OID’leri ve diğer bilgiler, kurum yetkilisinin bilgisi ve izni olmadan kullanılmamalıdır.
Başvuru öncesinde yurt dışı ortağın yetkilisi ile kurumsal e-posta adresi üzerinden yurt dışı ortağın yasal temsilcisi ile doğrudan iletişime geçilmeli ve kurumun proje kapsamında katılımcılara ev sahipliği yapmayı kabul etmesi halinde, varsa yine kurumsal e-posta adresi üzerinden gönderilen OID, kurum bilgileri ve projedeki görevleri başvuru formunda belirtilmelidir. Doğrudan yurt dışı ortağın kurumsal e-posta adresinden ve kurum yetkilisinden alınmayan, üçüncü kişi veya firmalar üzerinden alınan e-postalara itibar edilmemelidir. Ortaklığın oluşturulması kapsamında yapılan yazışmalar başvuru formuna eklenebilir.
Başvuran kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanan ve başvuru formunun bir parçası olan Doğruluk Beyanı ile başvuru formunda yazılan bilgilerin doğru olduğu, katılımcı sayısı, yurt dışı faaliyet içeriği vb. konularda yurt dışı ortakla mutabakata varıldığı beyan edilmekte ve yurt dışı faaliyetin başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanacağı taahhüt edilmektedir. Başvuru formları, içeriğinde ve eklerinde verilen bilgi çerçevesinde değerlendirildiğinden, başvuru öncesinde ortaklığın kurulmamış olması gibi Doğruluk Beyanına aykırı durumların tespiti halinde, Başkanlığımız tarafından başvurunun reddi, projenin iptali, hibenin iadesi vb. tedbirler uygulanabilecektir.
Yurt dışı ev sahibi kurum/kuruluş bulmak için Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu, e-Platform for Adult Learning in Europe (EPALE), eTwinning veya School Education Gateway (SEG) platformlarından yararlanılabilir.
Yurt dışına katılımcı gönderecek olan kurum, başvuru öncesinde, yurt dışı faaliyetin içeriği, katılımcı sayısı, elde edilecek kazanımlar ve bu kazanımların belgelenmesi gibi hususlarda ev sahibi kurumla doğrudan imzalı ön anlaşma veya e-posta yoluyla kayıtlara geçecek şekilde yazılı olarak mutabakata varmalıdır. Başvuru formunda OID belirtilerek proje ortağı olarak tanımlanan kurumlar, uygulama aşamasında değiştirilemez. İstisnai durumların mevcut olması halinde proje uzmanı ile iletişime geçilmelidir.
Evet. İrtibat kişisi fiilen kurumda görev yapıyor olmalıdır.
Başvuru sahibi kurumun yasal temsilcisi tarafından kendisi veya kurumda görevli bir personel, projenin yürütülmesi sırasında Başkanlığımızla irtibatı sağlamak üzere ‘irtibat kişisi’ olarak görevlendirilir. Yasal temsilci tarafından görevlendirilen irtibat kişisi dışında proje koordinatörü vb. herhangi adla bir görevlendirme söz konusu değildir. Bu görevlendirme yasal temsilcinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yararlanılacak bilgi ve dokümanlar Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan duyuruda belirtilmektedir.

Hayır, web form şeklinde olan proje başvuru formu yalnız elektronik ortamda gönderilmelidir.
Hayır. Proje, başvuru sahibi olan kurumun kontrol ve denetiminde yürütülmelidir. Başkanlığımız ile başvuru sahibi kurum arasında imzalanan hibe sözleşmesinin amir hükmüne göre, proje görevleri üçüncü taraflara devredilemez.
Başvuru sahibi olan kurum ve varsa ulusal konsorsiyum üyesi diğer yararlanıcı kurumlar, projeye ilişkin bütün süreçlerin hibe sözleşmesi hükümlerine göre ve ilgili yılın Erasmus+ Program Rehberi esas olmak üzere başvuru formuna uygun olarak yürütülmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Hibe sözleşmesinin eki olan Program Rehberinde belirtildiği üzere ulusal konsorsiyum projelerinde Katılımcı gönderen her bir mesleki eğitim kurumu, hareketlilik dönemlerinin kalitesinden, içeriklerinden ve tanınmasından sorumludur. Konsorsiyumun her bir üyesi, rol ve sorumlulukları ve idari ve mali düzenlemeleri belirlemek amacıyla konsorsiyum koordinatörüyle bir anlaşma imzalamalıdır ve işbirliği usulleri hazırlık, kalite güvencesi ve hareketlilik dönemlerinin takibi için mekanizmalar gibi konuları düzenlemelidir.
Projenin uygulanması sırasında Başkanlığımızın onayı alınmadan başvuru formunda öngörülen hususlarda herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
“Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Alınan Hibelerin Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik” adlı mevzuata tabi kamu kurumlarının proje hibesinin muhasebeleştirme işlemlerini bu yönetmeliğe göre yapmaları gerekmektedir. Diğer kurum veya kuruluşların ise tabi oldukları mevzuat çerçevesinde proje hibesini muhasebeleştirmeleri gerekir.
Katılımcı ve varsa refakatçi seçimi, Program Rehberi esas alınmak suretiyle başvuru formunda belirtilen yöntem ve kriterlere uygun olarak yapılmalıdır. Diğer hususlarda olduğu gibi katılımcı seçimi konusunda da başvuru formunun, Program Rehberi ile çatışması halinde Program Rehberinin öncelikli ve esas olduğu unutulmamalıdır. Başvuru formunda belirtilmiş olsa dahi Program kuralına uymayan kişiler yurtdışı faaliyetlere katılamazlar. Bu tür kişilerin katılımcı olması halinde nihai raporun değerlendirme aşamasında bu kişiler için harcanan tüm hibe kalemleri geçersiz kabul edilecek ve bu kalemlere tekabül eden tutarın iadesi talep edilecektir.
Kurumsal destek hibe kaleminin, diğer maliyet kategorileri tarafından kapsanmayan hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı harcamalar için olarak kullanılması gerekir. Örneğin; katılımcıların hareketlilik hazırlıkları (pedagojik, kültürel, dilsel), katılımcıların hareketlilik esnasında izlenmesi ve desteklenmesi, öğrenme çıktılarının doğrulanması ve yaygınlaştırma vb.

İlgili yılın Erasmus+ Program Rehberi esas olduğundan, başvuru formunda belirtilmiş olsa da Rehberde belirtilen hususlara aykırı uygulamalar yapılamaz

Esas olan öğrenicilerin yurt dışındaki mesleki eğitim kurumunun yönlendireceği işletmeye yerleştirilmesidir. Ev sahibi bir mesleki eğitim kurumu ise, yurt dışı faaliyet okul temelli öğrenme ile işe yerleşmenin birleşimi şeklinde de gerçekleştirilebilir. Bu durumda işe yerleşme süresi, yurt dışı faaliyetin ağırlıklı dilimini oluşturmalıdır.
Başkanlığımızda görevli proje uzmanı ile kurulacak iletişimde telefon yerine e-posta yöntemi tercih edilmelidir. E-posta yoluyla gerçekleştirilen tüm yazışmalarda kurumsal e-posta adresi kullanılacaktır. Başkanlığımız tarafından yasal temsilci ve proje irtibat kişisi dışında üçüncü kişilerle bilgi paylaşımı yapılmayacaktır.