2023 Dönemi KA171 Sözleşme Belgeleri

Temel Belgeler

Program Rehberi için tıklayınız.

 

2023 dönemi Uygulama El Kitabı için tıklayınız.

KA107/KA171 Kapsamında İşbirliği Yapılamayan Kurumlar Listesi için tıklayınız.

Çevrim İçi Dil Desteği (OLS) Sistem Değişikliğine İlişkin Bilgi Notu için tıklayınız.

İçerme ve Çeşitlilik Stratejisi Uygulama Rehberi için tıklayınız.

 

Toplantı Sunuları

Bilgilendirme Toplantısı sunuları için tıklayınız.

Proje Yönetim Toplantısı sunuları için tıklayınız.

 

Proje Kapsamında Kullanılması Gereken Belgelere Ait Şablonlar

Kurumlararası anlaşma formatı için tıklayınız.

Öğrenci / Personel Hareketliliği için Hibe Sözleşmesi Modeli için tıklayınız.

Mobility Agreement (Teaching) için tıklayınız.

Mobility Agreement (Training) için tıklayınız.

Learning Agreement (Studies) için tıklayınız.

Learning Agreement (Traineeships) için tıklayınız.

Learning Agreement Studies/Traineeships Guidelines için tıklayınız.

Erasmus Student Charter için tıklayınız.

İçerme Desteği Ek Hibe Talep Formu (Giden Yönlü Öğrenci) için tıklayınız.

İçerme Desteği Ek Hibe Talep Formu (Giden Yönlü Personel) için tıklayınız.

İçerme Desteği Ek Hibe Talep Formu (Gelen Yönlü Öğrenci) için tıklayınız.

İçerme Desteği Ek Hibe Talep Formu (Gelen Yönlü Personel) için tıklayınız.