Kişisel Veri Başvurusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesinde sayılan hakların kullanılabilmesi için Başvuru Formu üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliği dikkate alınarak talebinizin Kurumumuza ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlanacaktır.

Başvuru sahibinin tespiti, talebin incelenmesi ve sonucu hakkından bilgi verilmesini teminen formun başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulması gerekmektedir. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması halinde başvuru sahibi ile iletişime geçilerek bilgilerin tamamlanması/düzeltilmesi talep edilebilecek ve bilgiler tamamlanana kadar KVKK’nın 13. maddesi ikinci fıkrasındaki 30 günlük süre askıya alınacaktır.