Contact Information

Address :

Phone :

Fax :

E-mail :

KEP Address :

Central Units

Başkanlık 03124096062
Bilişim Koordinatörlüğü 03124096015
Bütçe ve Finansman Koordinatörlüğü 03124096182
Destek Birimleri Genel Koordinatörlüğü 03124096038
Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğü 03124096260
Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü 03124096058
Genel Koordinatörlük 1 03124096100
Genel Koordinatörlük 2 03124096131
İletişim Koordinatörlüğü 03124096136
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğü 03124096247
Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü 03124096256
Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 03124096101
Program İzleme Koordinatörlüğü 03124096071
Satınalma Koordinatörlüğü 03124096232
Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü 03124096258
Yükseköğretim Koordinatörlüğü 03124096257