Ulusötesi İşbirliği Faaliyeti

Erasmus+ Mesleki Eğitim

Ulusal Ajansların Avrupa çapında iş birliği yapmak ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere düzenlediği kısa süreli eğitim kursu, seminer, irtibat kurma semineri, ortaklık kurma faaliyeti,kısa çalışma ziyareti, konferans gibi pek çok etkinliği içermektedir. Kısa Süreli Eğitim (TCA) faaliyetlerinin genel amacı, sistematik düzeyde Erasmus + Programının etkisini ve kalitesini arttırmaktır.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Hedef kitle faaliyetin konusu ve içeriğine göre farklılık göstermekte olup, geniş bir yelpazeye sahiptir. Erasmus+ Programından faydalanmış ya da halihazırda proje yürüten veya proje başvurusunda bulunmayı planlayan kurum/kuruluşların katılımcıları olabilir. Bu kurum/kuruluşlar Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yükseköğretim ve Gençlik alanlarında faaliyet gösteren kurumlar olmalıdır.

Kimler başvuru yapabilir?

SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) Avrupa Eğitim Takvimi (European Training Calendar) sayfasında, yayımlanan ilanlardaki bilgiler ve açıklamalar ışığında, aranan koşulları taşıyanlar katılımcı olabilir.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Faaliyete göre değişmektedir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Faaliyete göre değişmektedir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Faaliyete göre değişmektedir.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Detaylar eklenecektir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Detaylar eklenecektir.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Detaylar eklenecektir.

Kabul edilen başvurular için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç hibe sözleşmesinin hazırlanarak yararlanıcıya gönderilmesi Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından takip edilecektir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Hususlar konusunda detaylar daha sonra belirtilecektir.