Gençlik alanında Kapasite Geliştirme

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-YOUTH-2021-CB

Bu projeler ulusötesi işbirliği projeleri olup gençlik programı çerçevesinde Program ve Ortak ülkelerle kurumlar arasında yapılan çok taraflı projelerdir. Bu tür projeler; gençlik, eğitim-öğretim alanından kurum/kuruluşları kapsadığı gibi sosyo-ekonomik sektörden kurum/kuruluşları da kapsayabilir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Erasmus Mundus Yüksek Lisans Programları, Program ve Ortak ülkelerdeki devlet ve özel (vakıf) yükseköğretim kurumları ile akademik olmayan ortaklar (kurum/kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, STK'lar, dernekler, araştırma enstitüler vb.) proje içinde yer alabilirler.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi 6 senedir. EMJM projesi kabul edilen yükseköğretim konsorsiyumu AB Komisyonu ile 6 yıllık bir sözleşme imzalar. Bu 6 sene boyunca, yüksek lisans programının süresine bağlı olacak şekilde (1 veya 2 sene) çeşitli kereler öğrenci alımı yapılabilmektedir. 

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvuru formu henüz yayımlanmamıştır. Başvuru formuna şu web adresinden ulaşılabilecektir. https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2021 Brüksel saati ile 12.00'dır.

Kimler başvuru yapabilir?

Başvuru sahibi kurum, Program Ülkesinden ECHE (Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Konsorsiyum en az 3 farklı Program Ülkesinden 3 yükseköğretim kurumundan oluşmalıdır. Bu 3 yükseköğretim kurumundan en az 2'si Program Ülkesinden olmalıdır. Başvuruyu konsorsiyum adına herhangi bir yükseköğretim kurumu yapabilmektedir. 

Hibe kalemleri nelerdir?

Yükseköğretim kurumları için konsorsiyum işletme giderleri ile programa burslu katılacak öğrencilerin yıllık giderleridir.

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi , Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından yapılacaktır.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Programları hakkında detaylı bilgi için https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en  adresini ziyaret ediniz.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvuru işlemleri için https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus adresini ziyaret ediniz. 

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus Mundus Yüksek Lisans Dereceleri, Komisyon Merkezli projeler olduğundan başvurular doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır. 

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından takip edilecektir.