Öğrenme Hareketliliği İçin Merkezi Fırsatlar

Yüksek Lisans İçin Kredi Desteği

Farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşların biraraya gelip, üst düzey yüksek lisans programları hazırlayarak hem dünya çapında başarılı öğrencileri üniversitelerine çekmelerine hem de dahil olan üniversitelerin uluslararası görünürlülüğünün arttırılmasına imkân sağlayan bir proje türüdür.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Kredi desteği, farklı bir Program Ülkesindeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (ECHE) sahibi bir üniversitedeki bir yüksek lisans programına kabul edilmiş olan lisans mezunu öğrencilere yöneliktir.

Kimler başvuru yapabilir?

Bir Program Ülkesinde ikamet etmekte olan, lisans eğitimini tamamlamış ve ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunun iki yıllık yüksek lisans programına kabul edilmiş olan öğrenciler krediye başvurabilir.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Faaliyet süresi 1 yıllık ya da 2 yıllık yüksek lisans programlarını kapsar.

Hibe kalemleri nelerdir?

Bir yıllık yüksek lisans programı için azami 12.000 €, iki yıllık yüksek lisans programı için azami 18.000 € tutarında kredi sağlanmaktadır. Kredi geri ödemelidir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Aracı mali kuruluşlara yılın herhangi bir döneminde başvuru yapılır.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Kabul mektubu ile aracı mali kuruluşlara başvurulması yeterlidir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvuru formu bulunmamaktadır.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Yüksek Lisans Kredisi için aracı olacak mali kuruluşlar, Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund) tarafından seçilmektedir. Seçilen mali kuruluşlar, sözleşme imza süreci tamamlandıktan ve Komisyonun web sayfasında (http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm) ilan edildikten sonra, öğrencilerin kredi başvurularını doğrudan almakta ve değerlendirmektedir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler? (ortak-ana sayfadaki ilgili bölüme gidecek)

-

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Kredi desteği, aşağıdaki özel şartları ile geri ödemeyi kolaylaştırmaktadır: • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin herhangi bir maddi teminat sağlaması gerekmemektedir. • Faiz oranı, piyasa faiz oranından daha düşüktür. • Geri ödeme, öğrenim tamamlanmasından iki yıl sonrasına kadar ertelenebilmektedir