img-fluid

DAHİL ET, DÖNÜŞTÜR, GERÇEKLEŞTİR:Engelli gençlerin gençlik çalışmalarına aktif katılımını artırmaya yönelik Erasmus + Gençlik Programı ve Engelli Hakları konulu Eğitim Kursu

Etkinlik:

DAHİL ET, DÖNÜŞTÜR, GERÇEKLEŞTİR:

Engelli gençlerin gençlik çalışmalarına aktif katılımını artırmaya yönelik Erasmus + Gençlik Programı ve Engelli Hakları konulu Eğitim Kursu

 

Etkinlik Şehir / Ülkesi   

Samsun

   Etkinlik Tarihleri

29 Mayıs - 4 Haziran 2022

Son Başvuru Tarihi

 20 Mayıs 2022

Gönderilecek Katılımcı Sayısı

 32

Etkinlik Dili

 Türkçe

Hibe Desteği

Eğitim programı, engelli gençlerle halihazırda çalışma tecrübesi olan yada olmayan, engelli yada engelsiz gençlik çalışanları, gençlik liderleri ve gençlik eğitmenlerine yöneliktir.

Eğitime tam ve aktif katılım sağlanması, eğitim sonrasında katılımcının edindiği bilgileri kendi kuruluşu ile paylaşması ve uygulaması beklenmektedir. Samsun’da gerçekleşecek eğitime katılmaya hak kazanan katılımcıların ekonomik sınıf yolculuk masrafları ve 29 Mayıs 2022 akşamından 4 Haziran sabahına kadar konaklama ve yemek masrafları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından TCA kuralları doğrultusunda karşılanacaktır. Eğitimde katılımcı merkezli ve içermeci yaygın eğitim teknikleri uygulanacak olup, bu yöntem ve araçlar engelli katılımcıların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmıştır.

 

Başvuru için lütfen linkte yer alan formu doldurunuz.

 

(NOT: Bu eğitim kursu ilanı Türkçe olduğu ve sadece Türkiye'deki katılımcılara yönelik olduğu için etkinlik başvuru linki Google Form üzerinden oluşturulmuştur.)

Genel Bilgi

Ek belge gönderilmesine gerek yoktur. Başvuru yapmadan önce bilmeniz gereken diğer hususları öğrenmek için mutlaka incelemeniz gereken adres:
Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA)

Etkinliğe Özel Bilgi

Erasmus + Gençlik Programı herhangi bir ayrım olmaksızın tüm gençler için birçok fırsat sunmaktadır. Ancak engelli gençler erişilebilir fiziksel koşulların ve ihtiyaçlarına uygun yöntem ve araçların sağlanmaması ve her şeyden öte çeşitli önyargı ve yanlış tutumlara dayalı engeller yüzünden bu fırsatlara ancak sınırlı şekilde erişim sağlayabilmektedir.

Erasmus+ 2021-2027 döneminde bu ihtiyaç doğrultusunda imkanı kısıtlı ve dezavantajlı gençlerin program imkanlarına erişimlerini kolaylaştırmak ve akranlarıyla eşit şekilde faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Türkiye Ulusal Ajansı da yine bu kapsamda 2017 yılından itibaren gençlik kuruluşlarına ve gençlik çalışanlarına yönelik bir eğitim serisi gerçekleştirmektedir. Serinin bu aşamasında, engelli gençlerle çalışmak isteyen ancak bu konuda tecrübesi olmayan yada engelli gençlerle halihazırda çalışan ancak bu konuda yeni beceriler kazanmak isteyen gençlik çalışanlarının, gençlik liderlerinin ve gençlik eğitmenlerinin engellilik, engelli hakları, Erasmus + Gençlik Programı’nın sosyal içerme boyutu ve özellikle engelli gençlere sunduğu olanaklar hakkında bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, mevcut projelerine farklı engel gruplarından gençleri dahil ederek, onlarla birlikte yerel/ulusal/uluslararası düzeyde projeler üretme konusunda kapasitelerini güçlendirmek hedeflenmektedir.

 

Eğitim kursu ile ayrıca şu hedefler öngörülmektedir;

1- Katılımcıların engelli hakları, sosyal içerme, aktif gençlik katılımı ve eşitlik kavramları konusunda bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak, gençlik alanına engelli hakları perspektifi kazandırmak,

2- Katılımcıların Erasmus+ Gençlik Programı araçlarını, engelli gençleri ulusal ve uluslararası gençlik faaliyetlerine aktif biçimde dahil etmek için nasıl kullanacaklarını öğrenmelerine katkı sağlamak, 

3- Katılımcıların eğitim sonrasında beraber çalışacakları engel gruplarına yönelik doğru tutum, yaklaşım ve spesifik grupların katılım ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak,

4- Engelli gençlerin Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında gerçekleştirilen özellikle hareketlilik projelerine katılımını nitelik ve nicelik bakımından artırmak, bu doğrultuda bireysel ya da grup içerisindeki öğrenme ve katılım süreçlerini destekleyecek yöntemler önermek,

5- Gençlik çalışmalarında engelli gençlerin yalnızca dezavantajlı bir hedef grup olmaktan çıkarıp koyabilecekleri potansiyel katkının farkına varılmasını sağlamak,

6- Engelli hakları savunuculuğunun yalnızca engelli bireylerin sorumluluğu olmadığının farkına varılmasını sağlamak,

7- Engelli hakları savunuculuğunun yalnızca engelli bireylerin sorumluluğu olmadığının farkına varmak.

Başvuru Adresi

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sorularınız İçin

Handan.Boyar@ua.gov.tr (Yukarıdaki genel bilgi ve başvuru adresinde açıklanmayan bir husus var ise kullanılacaktır).