Tüm Programların Haberleri

2018 Dönemi Ortak Ülkeler ile Hareketlilik (KA107) Faaliyeti Ara Rapor Dağıtım Sonuçları

 

2018 döneminde KA107 faaliyeti sürdüren 45 yükseköğretim kurumundan ara raporları alınarak ek hibe ve azaltma talepleri toplanmıştır. Yükseköğretim kurumlarımızın ek hibe taleplerini karşılamak üzere, dağıtım, AB Komisyonun Ulusal Ajanslara ilettiği modaliteler dikkate alınarak aşağıdaki yöntem çerçevesinde gerçekleştirilmiştir:

Üniversitelerin ek hibe talebinde bulundukları ülkeler, ait oldukları bütçe kategorisine göre sınıflandırılıp, bağımsız dış uzmanların verdiği konsolide puanlar dikkate alınarak, yukarıdan aşağıya doğru sıralanmıştır.


Her bir akış için kişi başı talep edilen ek süreler analiz edilerek, Merkezimizin hibe kısıtı ve daha çok kuruma hibe dağıtabilme yaklaşımı nedeni ile, öğrenci öğrenim hareketliliği için kişi başı 150 günün üzerinde ek hibe talebinde bulunan kurumların talepleri 150 gün ile, öğrenci staj hareketliliği için kişi başı 60 günün üzerinde ek hibe talebinde bulunan kurumların talepleri 60 gün ile, personel hareketliliği için kişi başı 7 günün üzerinde ek hibe talebinde bulunan kurumların talepleri 7 gün ile sınırlandırılmıştır.


Diğer taraftan, yine Merkezimizin hibe kısıtı ve daha çok kuruma hibe dağıtabilme yaklaşımı nedeni ile, her bir akış için talep edilen kişi sayısı, hem öğrenci ve hem de personel hareketliliği faaliyeti için, 1 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu yöntem ile hibe dağıtıldığında EDF, Asya ve Batı Afrika bütçe kategorilerinde Merkezin elinde yüksek miktarda hibe kaldığından, hibenin etkin kullanımını sağlamak üzere, bu bütçe kategorilerinde kişi sınırlamasına gidilmezken, PI Asya bütçe kategorisindeki hibe talepleri 5 kişi ile sınırlandırılmıştır.


Merkezin elindeki bütçenin destekleyebileceği birden fazla proje, ülke ve akış olması durumlarında her zaman, önce puan sonra aşağıdaki öncelik sırası kullanılarak hibelendirme yapılmıştır:
      1. Gelen öğrenci (aylık 800 Avro)
      2. Giden personel (günlük 180 Avro)
      3. Giden öğrenci (aylık 700 Avro)
      4. Gelen personel (günlük 140 Avro)

Yukarıda belirtilen hususların uygulanması sonucunda oluşan ara rapor sonrası yenilenen sözleşme tutarları için tıklayınız.
02 Ağustos 2019 Cuma
http://bit.ly/2ZqWIJv