Tüm Programların Haberleri

2018 Yılı Gençlik Hareketliliği (KA105, KA205, KA347) Proje Başvurusu Yapacak Kurum/Kuruluş ve Gruplar İçin Duyuru

2018 Yılı Gençlik Hareketliliği (KA105) Proje Başvurusu Yapacak Kurum/Kuruluş ve Gruplar  İçin Duyuru

 • Son başvuru tarihi 15 Şubat 2018 olan 1.dönem (R1) Gençlik Hareketliliği (KA105), Stratejik Ortaklık (KA205) ve  Yapılandırılmış Diyalog (KA347) başvuru formları  ECAS sistemi üzerinden yayınlanmaya başlamıştır. Başvurular online olarak https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms adresi üzerinden ECAS kullanıcı adı ve şifreniz ile erişime açıktır. Dileyen yararlanıcılar KA105 ve KA347 kapsamındaki mevcut formları Türkçe doldurarak başvurularını yapabilirler. Stratejik Ortaklık (KA205) başvuru formları ise İngilizce doldurulacaktır.

ÖNEMLİ:
Erasmus+ Gönüllülük Projeleri (Avrupa Gönüllü Hizmeti) kapsamındaki başvurular TURNA sisteminde yer alan KA125 başvuru formları üzerinden Türkçe olarak alınacaktır.

 • Söz konusu faaliyet için Proje başvurularının,  Erasmus+ Programı amaç ve kurallarına uygun olarak hazırlanması ve başarılı bir şekilde uygulanması bakımından proje sunacakların aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir:

 • Projelerin başvuran yararlanıcıların ihtiyacını yansıtacak şekilde hazırlanması ve Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.

 • Faaliyet için başvurular tüzel kişiliğe haiz kurum/kuruluş ve resmi olmayan gençlik grupları tarafından yapılır, bireysel başvuru yapılamaz. Başvuru yapmaya uygun katılımcı kurum/kuruluşlar aşağıdakilerden biri olabilir;
  • Kar amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK,
  • Avrupa Gençlik STK’sı,
  • Sosyal Girişim,
  • Yerel düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu,
  • Bir gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın gençlik çalışmaları alanında faaliyet gösteren bir gençlik grubu (gayri resmi/bağımsız gençlik grubu)- Yapılandırılmış Diyalog (KA347) hariç

 • Kurumların, projelerini kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.

 • Her bir faaliyet türü için ev sahibi kurumlarla doğrudan iletişim yöntemi tercih edilmelidir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları gerekmektedir. Projelere ilişkin bilgi desteği ve sorularınız için Başkanlığımıza (bilgi@ua.gov.tr) müracaat edebilirsiniz. 

 • Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için, Başkanlığımız internet sitesinde İngilizce versiyonu yer alan 2018 Erasmus+ Program Rehberinin ilgili bölümlerine bakılabilir.

Tüm başvuru sahiplerine başarılar dileriz.

Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü -Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğü
10 Ocak 2018 Çarşamba
http://bit.ly/2AM6IQE