Tüm Programların Haberleri

2016 Dönemi Yükseköğretim Hareketlilik (KA103) İkinci Ara Rapor Ek Hibe Dağıtım Sonuçları

2016 döneminde Erasmus+ Yükseköğretim için Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyetinde hibe sözleşmesi imzalanan 160 yükseköğretim kurumu ve 10 ulusal hareketlilik konsorsiyumundan ikinci ara raporları alınarak ek hibe ve iade talepleri toplanmış; yükseköğretim kurumlarının azaltma talepleri, ek hibe talep eden yükseköğretim kurumlarının taleplerini karşılamakta kullanılmıştır. Ulusal Hareketlilik konsorsiyumlarından ikinci ara raporlarla hibe iadesi olmadığından konsorsiyumların ek hibe talepleri için hibe dağıtımı yapılmamıştır.

İkinci ara rapor sonuçlarına göre yükseköğretim kurumlarının yenilenen hibe tutarları ve ek hibe dağıtım yöntemine ilişkin açıklamalara aşağıdaki belgelerden ulaşılmaktadır:


2016 Dönemi KA103 İkinci Ara Rapor Ek Hibe ve Yenilenen Sözleşme Tutarları
(Güncellenmiş Tablo)

2016 Dönemi KA103 İkinci Ara Rapor Ek Hibe Dağıtım Yöntemi

09 Ağustos 2017 Çarşamba
http://bit.ly/2vNjwaB