MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU VE ULUSAL EUROPASS MERKEZİ

Europass,  Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile oluşturulmuştur ve Ulusal Europass Merkezleri ağı tarafından desteklenir. Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu, Europass faaliyetlerini takip ve koordine etmek üzere “Ulusal Europass Merkezi” olarak görevlendirilmiştir. Ulusal Europass Merkezi faaliyetleri,  Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Avrupa Komisyonu eş finansmanı ile yürütülmektedir.

Ulusal Europass Merkezi, Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilip kullanımı Avrupa genelinde yaygınlaştırılan Europass Belgelerinin Türkiye'de tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yürütmektedir.

EUROPASS NEDİR?

 

Europass belgeleri,  standart formatları sunulan 5 belge aracılığıyla kişilerin beceri, deneyim ve yeterliliklerini kolayca ortaya koyabilmelerini ve hareketliliklerini destekleyen bir hizmettir.

AB düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan vatandaşların gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerine yardımcı olmak amaçlı yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan Europass klasörü, Özgeçmiş (CV) ve Avrupa Beceriler Pasaportu (ABP) bünyesinde yer alan Dil Pasaportu, Hareketlilik Belgesi, Diploma Eki ve Sertifika Eki ile toplamda 5 belgeden oluşmaktadır.

EUROPASS ÖZGEÇMİŞ

 

Europass özgeçmiş herkesin kullanımına açık, ücretsiz ve çevrimiçi  getirmesini sağlar.

Basittir, kullanıcı dostudur, CV oluşturulurken sık karşılaşılan hataları en aza indirir, tarih sıralamalarını otomatik düzenler, standarttır ve CV’ye şekil vermekle uğraştırmaz. Kullanımı yaygındır. Avrupa genelinde 50 Milyonun üzerinde CV indirilmiştir. www.europass.gov.tr’den online olarak kolayca doldurulabilmektedir. Europass CV dokümanını web sitesindeki portal üzerinden oluşturmak mümkündür. Buradaki adımlar tamamladıktan sonra bilgisayara kaydedilebilir hale gelmektedir. Bu aşamadan sonra XML ya da PDF-XML formatında bu doküman bilgisayara kaydedilebilir veya istenilen e-posta adresine gönderilebilir. Bilgisayara kayıt edilen dokümanlar daha sonra tekrar yüklenip güncellenebilir. CV‘nin PDF-XML formatının olması için web sitesinden doldurulması önemlidir. Ayrıca Europass CV, sizin mevcut veri tabanınıza bilgi akışı sağlayan, birlikte işlerlik hizmeti (interoperability- http://interop.europass.cedefop.europa.eu/) sunmaktadır.

AVRUPA BECERİLER PASAPORTU

Beceri ve yeterliliklere dair kapsamlı bir resim oluşturacak bir elektronik portföydür. İş veya eğitim arayışında kullanılmak üzere beceri ve yeterliliklerin belgelendirilmesine yardımcı olur. Europass Beceri Pasaportu; Europass Dil Pasaportu, Europass Hareketlilik, Europass Sertifika Eki ve Europass Diploma Eki’nden oluşur.

EUROPASS DİL PASAPORTU; Avrupa'da öğrenim ve çalışma için çok önemli olan dil becerilerinin tanımlanmasına imkan verir. Dil beceri ve yeterliliklerini ortaya koymak isteyen bireylerin herhangi bir sınava girmeksizin Avrupa Dil Yeterliliklerini esas alan bir puanlama aracılığı ile kendi beyanlarına dayalı olarak edinebilecekleri belgedir. Bu doküman ile sahip olunan dil becerisinin kişisel değerlendirilmesi; anlama, konuşma ve yazma olarak ayrı ayrı yapılır.


EUROPASS HAREKETLİLİK; Hangi yaşta, eğitim düzeyinde ve mesleki statüde olursa olsun, kişinin eğitim veya öğrenim amacıyla başka bir Avrupa ülkesinde geçirdiği bir organize dönemi, edindiği beceri ve yeterlilikleri detaylı bir şekilde kayıt altına alan ve Avrupa çapında kullanılmakta olan standart bir belgedir.

Erasmus + yararlanıcıları 2016 tarihinden itibaren Türkiye Ulusal Ajansı TURNA sistemi üzerinden üretilebilmektedir. Söz konusu projeyle bağlantılı olan kullanıcı hesabı üzerinden kurum yetkilisi tarafından tüm katılımcılar için hazırlanabilmektedir. Hareketlilik Belgesi gönderen kuruluş tarafından kendi katılımcıları için hazırlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi www.europass.gov.tr/hareketlilik adresini ziyaret edebilirsiniz.

Erasmus + yararlanıcısı olmayan hareketlilik projeleri için Ulusal Europass Merkezi (www.europass.gov.tr) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

EUROPASS SERTİFİKA EKİ; Mesleki eğitim veya yeterlilik sertifikası veren kuruluşlar tarafından sağlanan, farklı ülkelerde edinilen sertifikaların özellikle işveren ve eğitim kurumları tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan standart belgedir. Birçok Avrupa ülkesinde yaygın şekilde kullanılmakta olan Europass Sertifika Ekleri ülkemizde Milli Eğitimi Bakanlığı'na bağlı orta dereceli mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilere zorunlu olarak diplomalarıyla birlikte düzenlenmektedir.

www.europass.gov.tr üzerindeki Sertifika Ekleri Veri Tabanından ilgili alandaki sertifika eki bulunarak indirilebilmekte ve belge ekinde kişilere verilebilmektedir.

EUROPASS DİPLOMA EKİ;  Yükseköğretim kurumları tarafından mezun olan öğrencilerine diploma ile birlikte verilen ve derece ve diplomaları ülke dışında daha kolay anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan standart dokümandır.

Ülkemizde üniversitelerin çoğunluğu Diploma Eki sağlamaktadır. Üniversite mezunları, mezun oldukları üniversitelerden talep edebilmektedirler.  Bu ekler yüksek lisans,  doktora ve denklik aşamalarında gerekli dokümanlar arasında sayılabilmektedir.

İş arayanların dışında öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler için büyük öneme sahiptir. Türkiye’de veya yurtdışında eğitim ve mesleki eğitim arayan öğrenciler Europass dokümanlarını kullanarak beceri ve yeterliliklerini belgeleyebilirler.

Ulusal Europass Merkezi
Ziyabey Cad. 1420. Sok No: 12, PK:06520 Balgat / Ankara
Tel : (312) 428 72 11
Faks: (312) 428 72 07

İnternet Adresi : www.europass.gov.tr
E-posta: info@europass.gov.tr

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Ziyabey Cad. 1420. Sok No: 12, PK:06520 Balgat / Ankara
Tel : (312) 428 72 08
Faks: (312) 428 72 07

İnternet Adresi : www.myk.gov.tr
E-posta: myk@myk.gov.tr