Erasmus+ Okul Eğitimi Programı

Comenius Programı kapsamında öÄŸretmen öÄŸrencilerine ders veriyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında okul eğitimi alanında sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Okul eğitim alanına özel olarak ise eğitimde kaliteyi artırmayı, Program Ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Okul Eğitimi faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından Başkanlığımıza yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında okul eğitimi alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir. 

Erasmus+ Programı Temel BelgelerErasmus+ Program Rehberi (İngilizce)

Okul Eğitimi Projelerine İlişkin Duyuru (Okulların ve Bölgesel/Yerel Otoritelerin Listesi)

Okul Eğitimi Alanında Erasmus+ Sunum Videosu

Okul Eğitimi Alanında Erasmus+ Sunumu

Önemli Not: Bu sayfadaki bilgiler Avrupa Komisyonunun ilan edeceği nihai başvuru formları ve ilgili bilgi / belgeler doğrultusunda güncellenecektir. Bu nedenle, lütfen nihai formların yayınlanmasını bekleyiniz ve web sayfamızı takip ediniz.