Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar

Kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya ululararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki kurum/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır.

Stratejik Ortaklıklar projelerinde Yenilik Geliştirme (Development of Innovation) ve İyi Uygulamaların Değişimi (Exchange of Good Practices) olmak üzere iki farklı proje türü bulunmaktadır.

1. Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar: Bu kategorideki projelerin yenilikçi çıktılar üretmesi ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler içermesi beklenir. Bu amaçla, fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik planlanabilir ve bütçe talep edilebilir.

2. İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar: Bu kategorideki projeler, yetişkin eğitimi kurumlarına işbirliği ağları kurmaları, uluslararası kapasitelerini artırmaları ve fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşmaları için fırsat sunmaktır. Bu amaçlarla planlanan projelerde, proje yönetimi ve uygulaması ile ulus ötesi proje toplantıları kalemlerinden bütçe talep edilebilecek olup, fikri çıktılar, çoğaltıcı etkinlikler ve u
lus ötesi öğrenme - öğretme faaliyetleri için bütçe talep edilemeyecektir.

Bu projeler kapsamında aşağıdaki örnek olarak listelenen faaliyetlere benzer faaliyetler gerçekleştirilebilir;


1- Ortak kurum/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler,
2- Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler,
3- Örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler,
4- Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler,
5- Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler.

 

Kimler Başvurabilir?

Program üyesi ülkelerde yer alan resmi ve özel kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir. Türkiye bir Program Ülkesidir. 

Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır.


Kimler Yararlanabilir?

Proje başvuru aşamasında ön görmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan bireylerin, projenin amaçlarını gerçekleştirilmelerine katkı sağlayacak, proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan ve proje amaçlarına uygun eğitim personeli, eğiticiler, öğretmenler ile projenin yetişkin öğrenicileri katılabilir.  Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki şartları sağlamalıdır;

a)    Kısa dönem fiziksel hareketliliği (5 gün – 2 ay) sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik
b)    Uzun dönemli eğitim/öğretim görevlendirmeleri (2 – 12 ay)
c)    Kısa dönemli ortak personel eğitimi etkinlikleri (3 gün – 2 ay)

 


Proje Süresi Ne Kadardır?

Başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 12 aydan 36 aya kadar süreli olabilir.

Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?

  • Proje Yönetimi ve Uygulaması
  • Ulusötesi Proje Toplantıları
  • Fikri Çıktılar
  • Çoğaltıcı Etkinlikler
  • İstisnai Masraflar
  • Özel İhtiyaç Desteği
  • Öğrenme/Öğretme/Eğitim Faaliyetleri 

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Türkiye'de yerleşik bir kuruluş, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na (Türkiye Ulusal Ajansı) başvurabilir. Ortakların kendi ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular çevirim içi olarak yapılmaktadır. Posta, kargo,faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

Başvurular,  koordinatör tarafından en geç 24 Mart 2020 tarihinde (Brüksel saati ile 12:00'ye kadar) sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvuru süreci aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır.

Nasıl Başvurulur?
Değerlendirme

Merkez, Komisyon teklif çağrısında olabilecek değişiklikler paralelinde bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.