Erasmus+ 2019 yılı Yetişkin Eğitimi Projeleri Bilgilendirme Toplantıları

Erasmus+ Programı’nın tanınırlığının artırılması, programın sunduğu imkanların ülke genelinde duyurulması, özellikle yetişkin eğitimi alanında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların bu fırsatlara daha kolay erişiminin sağlanması ve Türkiye’de yetişkin eğitiminin geliştirilmesine yönelik kaliteli projelerin yapılması amacıyla Erasmus+ Yetişkin Eğitimine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

Bu çerçevede, toplantıya kurum/kuruluşlarınızca katılım sağlanmasının, kurumsal proje geliştirme kapasitenize katkı sağlayacağı gibi, Türkiye’de yetişkin eğitiminin geliştirilmesi için diğer paydaş kurumlarla görüş alışverişinde bulunma imkânı da sunacağı mütalaa edilmektedir.

Toplantıdan azami fayda elde edilmesi amacıyla, 14:00-17:00 saatleri arasında Başkanlık binamızda gerçekleştirilecek 11-12 Aralık 2018 toplantıları için, 04 Aralık 2018 tarihine kadar; 24-25 Aralık 2018 toplantıları için 10 Aralık 2018 tarihine kadar ön kayıt yapmak suretiyle başvuru yapılabilir.  

Toplantı katılımcıları, ön kayıt formunda belirtilen kriterler çerçevesinde Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğünce seçilecektir.

Toplantıya katılacak kişilerin seyahat, harcırah, iaşe-ibate masrafları Merkez Başkanlığımızca karşılanmayacaktır.  

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Bilgi için:
e-posta: yetiskinegitimi@ua.gov.tr

23 Kasım 2018 Cuma
http://bit.ly/2TESqvF