AB Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanmayı sağlamak üzere kurulan ve ilgili taraflar ile işbirliği içinde programlardan yararlanma faaliyetlerini organize ve koordine eden uygulama birimidir.

Bu kuruluşlara genel olarak Ulusal Ajans (National Agency) adı verilmektedir.

Ulusal ajanslar hem kendi ülkelerinin makamlarına, hem de bağlı bulundukları AB Komisyonu'nun ilgili birimlerine karşı sorumludurlar.

Türkiye'de bu görevi T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı yürütmektedir.