2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları İlerleme Raporu henüz AB Komisyonu tarafından yayınlanmamıştır.