2012 Grundtvig Çalışma Grupları İle İlgili Açıklama

Grundtvig Programı, örgün eğitim dışında olan eğitimcilere yönelik çok çeşitli yurtdşı eğitim fırsatları sunmaktadır. Buna karşılık eğitimci veya profesyonel bir mesleği olmayan yetişkin kişilerin de bu tür eğitim fırsatlarından yararlanmaları hedeflenmeketdir. Bu faaliyet, Grundtvig Çalışma Gruplarıdır. İlgili kişilerin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde düzenlenecek olan Çalışma Gruplarına ulaşabilmeleri için Grundtvig Çalışma Grubu Kataloğu oluşturulmuştur. Bu katalog, 2012 Teklif Çağrısı döneminde ulusal ajanslarca onaylanan Çalışma Grupları hakkında kısa bir bilgi ve Çalışma Grubunu düzenleyen kuruluşların iletişim bilgilerini içermektedir. İlgi duyduğu bir Çalışma Grubuna katılmak isteyen kişiler doğrudan Çalışma Grubunu düzenleyen kuruluşa aşağıdaki şekilde başvurmalıdır:

1. Grundtvig Çalışma Grupları Kataloğu'ndan uygun bir Çalışma Grubu seçilmelidir (Diğer çalışma grupları bir sonraki versiyonda dahil edilecektir).

2. Seçilen Çalışma Grubunun organizatörü ile iletişime geçerek katılma isteği bildirilmelidir.

3. Organizatörün uygun bulması halinde organizatör size bir başvuru formu gönderecektir.

4. Başvuru formu doldurularak imzalanmalı ve Çalışma Grubu organizatörüne gönderilmelidir. Tüm iletişim bilgileri Çalışma Grubu kataloğunda yer almaktadır.

5. Çalışma Grubuna katıldıktan sonra doldurulacak olan "Grundtvig Çalışma Grubu Bireysel Değerlendirme Formu"nun aslı Çalışma Grubunu düzenleyen organizatöre, bir kopyası katılımcının kendi ulusal ajansına gönderilmelidir.

Ulusal Ajansların internet siteleri için tıklayınız


Önemli Hususlar:

1. Çalışma Gruplarına katılmak için normalde yabancı dil kriteri aranmamaktadır ancak organizatörün bu ve buna benzer başka kriterleri olup olmadığı başvuru yapmadan önce organizatörden öğrenilmelidir.

2. Çalışma Gruplarına katılmaya hak kazanan kişilerin vize dahil seyahat, konaklama (iaşe ve iabdet) ihtiyaçları Çalışma Grubu organizatörü tarafından karşılanacaktır. Bu veya başka hiçbir kalem altında Çalışma Grubu organizatörüne ödeme yapılmamalıdır.


3. Çalışma Gruplarına profesyonel kişiler kendi alanları (meslekleri) ile ilgili bir çalışma grubuna katılamaz.


4. Bir Çalışma Grubuna katılan kişi 3 yıl süreyle başka bir Çalışma Grubuna katılamaz.

3. ve 4. maddelere aykırı davranan katılımcılar olduğu taktirde bu durum Çalışma Grubu organizatörlerinin ulusal ajanslara sundukları nihai raporlarında tespit edilir ve ilgili kişinin masrafları Çalışma Grubu organizatörüne ödenmez. Organizatör de ilgili masrafları katılımcıdan talep etme hakkına sahiptir çünkü katılımcı, imzaladığı başvuru formunda 3 yıl içinde birden fazla Çalışma Grubuna katılmamayı taahhüt eder.

İlgililere duyurulur.