Başvurunun Yapılması

Şartları taşıyan kuruluşlar aşağıdaki adımları takip ederek başvurularını yapabilirler:

 • Eğitim Talimatların 'da bulunan ve başvuru kriterleri ile ilgili daha detaylı ve özel bilgiler içeren doküman okunmalıdır.
 • ECAS Login sayfasından kullanıcı adı ve şifre alarak faaliyet içeriğinin yazılacağı Veritabanı Kurs İçerik Formu (Database Course Description Form)'na ulaşılmalıdır.
 • Veri tabanı Kurs İçerik Formu faaliyetin yapılacağı dilde (ve İngilizce'si ile birlikte) tam ve eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Eksik olan formlar dikkate alınmayacaktır.
 • Form tam olarak doldurulduktan sonra birkaç defa kontrol edilmeli ve sonunda 'Finalise and Submit' butonuna basarak başvuru kaydedilmelidir.
 • Elektronik kayıttan sonra formun çıktısı alınarak kuruluş yasal temsilcisi tarafından imzalanmalı, mühürlenmeli ve aşağıdaki ek belgelerle birlikte Merkezimizin aşağıdaki adresine gönderilmelidir:

T.C.
Avrupa Birliği Bakanlığı
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Grundtvig Program Koordinatörlüğü
Mevlana Caddesi No: 181, 06520 Balgat, ANKARA

Başvuru Esnasında Sunulacak Belgeler

 • Başvuru sahibinin antetli kağıdına yazılmış ve yasal temsilci tarafından imzalanmış üst yazı,
 • Yasal temsilci tarafından imzalı ve mühürlü tam doldurulmuş Veri tabanı Kurs İçerik Formu (tek nüsha),
 • Yasal temsilci tarafından imzalı ve mühürlü Muvafakat Beyanı (Declaration of Compliance). İlgili dokümana "Instructions for Providers of Comenius and Grundtvig Training Events" dokümanının sonunda veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
 • Başvuru sahibinin yasal statüsünü gösterir resmi belge,
 • Başvuru sahibinin benzer faaliyetler konusunda tecrübe sahibi olduğunu gösterir belgeler,
 • Başvuru sahibinin uluslararası topluluklarla birlikte çalışma tecrübesini gösterir belgeler,
 • Başvuru sahibinin, ilgili faaliyeti düzenleyecek mali ve teknik kapasiteye sahip olduğunu gösterir belgeler,
 • Tüm eğitmenlerin özgeçmişleri.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Başvurular Merkezimiz Grundtvig Programı Koordinatörlüğü'ne ulaştıktan sonra, yukarıda açıklanan kriterler çerçevesinde program uzmanları tarafından değerlendirilir. Gerek duyulması halinde başvuru sahibinden ek belge talep edilebilir. Başvuru uygun ise, Hayatboyu Öğrenme Programı Değerlendirme Komitesi tarafından onaylanarak Grundtvig Kurs Veri tabanına kaydedilir ve başvuru sahibi kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Başvuru onaylanmaz ise, nedenleri yazılı olarak başvuru sahibi kuruluşa bildirilir.

İlgili Linkler ve Dökümanlar

Başvuru Kılavuzu

Declaration of Compliance

ECAS Giriş Paneli