Başvuru Nasıl Yapılır?

Bir Grundtvig Ziyaret ve Değişimine başvuru yapmak için aşağıdaki işlemlerin sırasıyla yapılması tavsiye edilmektedir:

Ev Sahibi Kuruluştan Kabul Belgesi Almak

Başvuru sahibi kendi faaliyet alanı ile ilgili AB ve LLP’ye üye bir ülkede faaliyet gösteren bir ev sahibi kuruluş bulmalı ve ilgili kuruluştan resmi yazılı bir kabul belgesi almalıdır. Kabul belgesi ile birlikte ziyaret tarihlerini kapsayan bir faaliyet programının da başvuru ile birlikte sunulması zorunludur. Bu faaliyet, programında belirtilen faaliyetlerle, başvuru formunun 3. maddesinde belirtilen faaliyetlerın uyumlu olması gerekir. Bir konferans ya da seminere katılmak isteyenlerin bu belgeyi sunmaları zorunlu değildir. Konferans ve seminere başvuracak kişilerin, ilgili faaliyetin programını sunmaları yeterlidir.

Başvuru Formunu Online Doldurmak

Başvuru sahibi,Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Başvuru Formu’nu doldurmalıdır. Form hiçbir soru ve bölüm boş bırakılmadan eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Online doldurulan başvuru formundaki kod ile kağıt formatta sunulan başvuru formundaki kodun aynı olması gerekmektedir. Başvuru formunuzun çıktısını almak için, TURNA sistemine başvuru formunuzu yükledikten sonra "Başvurularım" bölümünde başvurunuzu listede bulup "Başvuru Formunu Göster" ile formunuzu Adobe Reader'da açıp, file-print seçeneğini kullanarak, başvurunuzun çıktısını alabilirsiniz. Çıktısı alınan başvuru formu imzalanarak Ulusal Ajans'a sunulmalıdır.

Yabancı Dil Belgesi

Başvuru sahibi, faaliyetin çalışma dilini bildiğini belgelemelidir. Dil belgesinin orijinal olması ya da noter onaylı olması gerekmez. Yabancı dil kriterleri için Ulusal Şartlara bakınız.

Başvurunun Sunulması

Başvuru formu doldurulup online olarak onaylandıktan (submit) sonra bir çıktısı alınarak beyan (declaration) bölümleri başvuru sahibi ve kuruluş yetkilisi (çalışmayanlar sadece kendi bölümlerini imzalayacaklardır) tarafından imzalanmalı ve mühürlendikten (imza ve mühür ıslak olmalıdır) sonra 1 nüsha olarak ekleri ile birlikte Başkanlığımızın aşağıdaki adresine, son başvuru tarihlerinden önce elden ya da posta ile teslim edilmelidir:

T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Grundtvig Programı
Mevlana Bulvarı No: 181, 06520 Balgat - Çankaya/Ankara

Son Başvuru Tarihleri ve Faaliyet Dönemleri

2013 Teklif Çağrısı döneminde Grundtvig Ziyaret ve Değişimlerinin son başvuru tarihleri ve kurs dönemleri aşağıdaki gibidir:

Son Başvuru Tarihi

Faaliyet Dönemi*

16 Ocak 2013

  01 Mayıs 2013 sonrası

30 Nisan 2013

  01 Eylül 2013 sonrası

17 Eylül 2013

  01 Ocak 2014 sonrası

 *Tüm faaliyetler 11 Haziran 2014’de tamamlanmak zorundadır.

Başvuruda Teslim Edilecek Dokümanlar

Başvuru yaparken aşağıdaki dokümanların tamamının sunulduğundan emin olunmalıdır:

  • Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Başvuru Formu (Grundtvig Application Form 2013 for Grundtvig Visits and Exchanges),
  • Ev sahibi kuruluştan alınmış kabul belgesi (konferans ve seminerler için zorunlu değil) ile Ziyaret ve Değişim süresince uygulanacak çalışma programı,
  • Yabancı dil belgesi,
  • Başvuru formunun cd/dvd’ye kayıtlı hali.

İlgili Linkler

Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Başvuru Formu