Ne Kadar Hibe Sağlanır?

Başvuru sahiplerine gidilecek ülkenin uzaklığına, yurtdışında kalınacak süreye ve kursun ücretine  göre seyahat, harcırah, kurs ücreti, yabancı dil, pedagojik veya kültürel hazırlık ve özel ihtiyaçlar gibi masrafları karşılamak üzere belli miktarlarda hibe sağlanır.

Hibeler aşağıdaki kalemleri kapsamaktadır:

Seyahat 

Yararlanıcının (başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerine "yararlanıcı" denir) evinden başlayarak kursun düzenleneceği yere ve/veya kalınacak yere kadar olan ve kursun düzenlendiği yerden ve/veya kalınan yerden yararlanıcının evine kadar olan seyahat harcamaları en fazla 550 Avro'ya kadar karşılanır. Bunun dışında yapılan seyahat harcamalarını yararlanıcı, kendisine ödenen harcırahtan karşılaması gerekir. Yurtdışına çıkış harcı ile vize giderleri de seyahat kaleminden ödenir ve bunun için de ayrıca 100 Avro hibe sağlanır. Onun için seyahat miktarı talep edilirken yurtdışına çıkş harcı ile varsa vize giderleri de dikkate alınarak talep edilmelidir.

Seyahat harcamaları kapsamındaki harcamalar gerçek miktarlar üzerinden hesaplanır ve her bir harcama için belge tutma ve bunları faaliyet sonrasında Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Nihai Raporu  ile birlikte Merkez Başkanlığımıza sunma zorunluluğu vardır.

Harcırah

Kursun süresine göre yararlanıcılara günlük ve/veya haftalık olarak hesaplanan miktarlarda harcırah ödenir. Gidilecek ülkelerin günlük harcırah miktarları aşağıdaki listede bulunmaktadır. Bu miktarlar Türkiye'den katılacak yararlanıcılar için azami miktarlardır, yani bu miktarların üzerinde bir talep yapılamaz. Harcırah giderleri için herhangi bir belge tutma zorunluluğu yoktur.

Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti - 2013 Yılı Harcırah Miktarları

Ülke

Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Hariç

Günlük Miktar (7 güne kadar)
(€)

Birinci Hafta İçin Toplam Miktar
(€)

İkinci Hafta İçin Toplam Miktar
(€)

Üçüncü Hafta ve Sonrası İçin Eklenecek Haftalık Miktar (€)
(3-6 hafta)

Avusturya - AT

126

882

1.235

202

Belçika - BE

119

833

1.166

190

Bulgaristan - BG

77

539

755

123

İsviçre - CH

182

1.274

1.784

291

GKRY - CY

105

735

1.029

168

Çek Cumhuriyeti - CZ

105

735

1.029

168

Almanya - DE

112

784

1.098

179

Danimarka - DK

161

1.127

1.578

258

Estonya - EE

91

637

892

146

İspanya - ES

119

833

1.166

190

Finlandiya - FI

147

1.029

1.441

235

Fransa - FR

140

980

1.372

224

İngiltere - GB

161

1.127

1.578

258

Yunanistan - GR

112

784

1.098

179

Hırvatistan - HR

112

784

1.098

179

Macaristan - HU

98

686

960

157

İrlanda - IE

133

931

1.303

213

İzlanda - IS

126

882

1.235

202

İtalya - IT

133

931

1.303

213

Lihtenştayn - LI

182

1.274

1.784

291

Litvanya - LT

91

637

892

146

Lüksemburg - LU

119

833

1.166

190

Letonya - LV

91

637

892

146

Malta - MT

98

686

960

157

Hollanda - NL

126

882

1.235

202

Norveç - NO

182

1.274

1.784

291

Polonya - PL

91

637

892

146

Portekiz - PT

105

735

1.029

168

Romanya - RO

84

588

823

134

İsveç - SE

147

1.029

1.441

235

Slovenya - SI

112

784

1.098

179

Slovakya - SK

98

686

960

157

Türkiye - TR

Aynı ülke içindeki bir faaliyet için hibe sağlanmaz.

Kurs organizatörleri, katılımcılara belli ücretler karşılığında konaklama ve/veya yemek imkanları sağlayabilir. Bu bilgilere kursun detaylarından ulaşılabilir. Başvuru yapılırken Merkez Başkanlığımızın sağlayabileceği hibe miktarı gözönünde bulundurularak kursa kayıt yapılmalıdır. Zira organizatörün talep ettiği ücretle yararlanıcıya sağlanacak olan hibe miktarı arasında önemli farklar olabilir ve bu durum yararlanıcının mağdur olmasına yol açabilir. 

Başvuru sahibi, kurs organizatörünün konaklama ve/veya yemek imkanlarından yararlanmak zorunda değildir (lütfen bu konuyu kurs organizatöründen teyit ediniz çünkü bazı organizatörler sağladıkları imkanlardan faydalanmayı şart koşmaktadır).

Seyahat Sigortası: Seyahat sigortası masrafları da harcırah kaleminden karşılanmalıdır.

Kurs Ücreti

Avrupa'daki kursların çoğu ücretlidir. Kurs ücretleri en fazla günlük 150 Avro'ya kadar hibe kapsamında karşılanır ve azami kurs ücreti 750 Avro ile sınırlandırılmıştır. Bu miktardan daha fazla olan kurs ücretinin aşan kısmını yararlanıcılar kendileri öderler.

Yabancı Dil / Pedagojik / Kültürel Hazırlık Hibesi

Bir Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetine katılmak isteyen kişinin normalde kursun yapılacağı dili iyi derecede bilmesi beklenir. Ancak yurtdışı tecrübesi az olan veya pratik konuşma imkanı bulamadığından konuşma becerisi az olan başvuru sahiplerinin kurs öncesinde yabancı dillerini geliştirebilmelerine imkan tanımak amacıyla kendi ülkelerinde yabancı dil hazırlığı yapmaları (kısa süreli bir kursa gitmek, kitap, araç-gereç satın almak gibi), bunun yanısıra pedagojik ve/veya kültürel hazırlık yapmak da mümkündür. Bu kapsamda kişi, yurtdışında katılacağı eğitim için gerekli pedagojik ve/veya kültürel hazırlıklar için materyal satın almak veya başka tür bir ön hazırlık yapabilir. Bu amaçla başvuru formunda talep edildiği takdirde, ilgili bir hazırlık yapmak için bir miktar hibe verilebilir. Yabancı dil, pedagojik ve kültürel hazırlık talebinde bulunanlara uygun görülmesi halinde azami 150 Avro hibe verilir. Bu hibeden faydalanan kişilerin nihai raporlarında yaptıkları hazırlığı kanıtlama zorunluluğu vardır. Yabancı dil öğretmenleri ile hizmetiçi kursun yabancı dille ilgili olması durumunda yabancı dil hazırlığı için hibe ödenmez.

Özel İhtiyaçlar

Seyahat esnasında veya yurt dışında bulundukları süre içinde özel ihtiyaçları olabilecek olan engelli (engelliler için refakatçi talepleri de kabul edilebilir) veya dezavantajlı kişiler engellilik/dezavantajlılık durumuna göre ek hibe talep edebilirler. Refakatçılara da yararlanıcıya ödenen seyahat ve harcırah miktarları ödenir.  

Yukarıda belirtilen hibe kalemleri dışındaki bir harcama, uygun bir harcama olarak kabul edilmez. 

Başvuru sahibi başvuru formunda yukarıda açıklanan harcama kalemlerinin herhangi birinden daha az talep etmişse, talep ettiği miktar (lar) kabul edilir.

Not: Harcırah dışındaki tüm harcamalar için belge (fatura, fiş, dekont,makbuz, uçak biniş kartları vs.) tutma ve bunların kopyalarını nihai rapor ile birlikte Başkanlığımıza sunma zorunluluğu vardır.